19.05.2021 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Detekce původce paratuberkulózy ve dvou chovech s neznámou nákazovou situací

Fichtelová V., Králová A., Kovařčík K. Detekce původce paratuberkulózy ve dvou chovech s nezná mou nákazovou situací. Veterinářství 2021;71(5):288-293.

SOUHRN

V chovech A a B s tržní produkcí mléka byla metodou kvantitativní PCR (qPCR) a kultivací ve vzorku stá jového prostředí prokázána přítomnost Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP), původce Johneho choroby. Následně byly vyšetřeny všechny krávy starší 24 měsíců ELISA testem pro průkaz protilátek (Ab). V chovu A byla přítomnost Ab detekována v pěti vzorcích (n = 249; 2,0 %), v chovu B v šesti vzorcích (n = 896; 0,7 %). Od všech Ab pozitivních krav, bez jedné vyřazené z chovu B, byly ode brány vzorky výkalů k detekci MAP metodou qPCR a kultivací. V chovu A byla MAP ve výkalech deteko vána u čtyř (n = 249; 1,6 %) v chovu B u dvou (n = 896; 0,2 %) zvířat. Metodou qPCR bylo detekováno 2,15 × 103 – 5,44 × 107 MAP v gramu výkalů. Ve třech vzorcích výkalů s množstvím MAP>106 MAP/g bylo vykultivováno nepočitatelné množství kolonií. Ve zbylých třech vzorcích bylo detekováno 6–40 kolonií.
Pouze jedna kráva v chovu A vylučující 5,44 × 107 MAP/g výkalů vykazovala klinické příznaky. Přestože ani jeden z chovatelů neměl podezření na přítomnost MAP v chovu, laboratorní výsledky prokázaly MAP v prostředí a následně ve výkalech krav. Navíc byly v chovech detekovány krávy vylučující vysoké počty
MAP bez zjevných klinických příznaků onemocnění. Proto i chovy, které jsou považovány za neinfikova né, by měly být vyšetřeny k zjištění nákazového stavu vyšetřením vzorků prostředí.

SUMMARY

Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP), the causative agent of Johne’s disease, was detected by quantitative PCR (qPCR) and culture in two dairy herds A and B. Subsequently, all cows older than two years were tested by ELISA to detect antibodies (Ab). Five and six samples were Ab positive in herd A (n =249; 2.0%) and B (n = 896; 0.7%), respectively. Faecal samples to detect MAP by qPCR and culture were collected from all Ab positive cows, except one cow removed from herd B. MAP was detected in faeces of four (n = 249; 1.6%) and two (n = 896; 0.2%) cows from herd A and B, respec tively. The number of MAP per gram (g) of faeces estimated by qPCR was 2.15 × 103 – 5.44 × 107
. Uncountable numbers of colonies were obtained by culture from three faecal samples with >106 MAP/g. Six to 40 colonies were obtained from the other three faecal samples. Only one cow from herd A shedding 5.44 × 107 MAP/g demonstrated clinical signs. Despite no herd’s owner assumed the pres ence of MAP infection in their herd, MAP was detected in the environment and in faeces of cows in herds by sample investigation. Moreover, cows shedding high numbers of MAP without visible clinical signs of disease were detected in these herds. Therefore, herds assumed not to be infected, should also be investigated to determine their herd infectious status

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down