16.05.2013 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Detekce specifických protilátek u psů infikovaných Angiostrongylus vasorum

Angiostrongylóza psů vyvolaná hlísticí Angiostrongylus vasorum (nematoda) je nově se objevující kardiopulmonární onemocnění v Evropě, které může končit úhynem psa, pokud není léčeno

Stanovili jsme diagnostickou hodnotu specifické detekce protilátek proti A. vasorum u somatického antigenu dospělé hlístice, exkreční/sekreční (E/S) antigen u dospělé hlístice a somatický antigen prvního stadia larev (L1) metodou ELISA. Také somatický antigen dospělé hlístice A. vasorum purifikovaný monoklonálními protilátkami (mAb) byl stanoven pomocí sendvičové metody ELISA. Mezi nepurifikovanými antigeny, byla prokázána nejvyšší senzitivita u 21 přirozeně infikovaných psů u E/S antigenu dospělé hlístice a somatického antigenu (85,7 % a 76,2 %), která byla srovnatelná s výsledky sendvičové metody ELISA založené na mAb purifikovaných antigenech (81 %). Nejnižší senzitivita metodou ELISA byla potvrzena u L1 antigenu (42,9 %). U experimentálně inokulovaných psů se senzitivita pohybovala mezi 97,7 % až 100 % u všech testovaných vzorků. Specificita 82 sér náhodně vybraných psů stanovená metodou ELISA se pohybovala okolo 98,8 % (92,5 – 99, 9 %, 95 % CI). Křížové reakce u dospělých somatických, dospělých E/S a L1 somatického antigenu byly pozorovány u sér psů infikovaných Crenosoma vulpis, Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens a Eucoleus aerophilus. Na rozdíl od mAb-purifikovaných antigenů byly křížové reakce minimální. V závislosti na použitých specifických protilátkách byly křížové reakce detekovány mezi 13 a 21 dny po experimentální inokulaci (dpi), a nejpozději mezi 35 a 48 dpi, tedy před nebo po nástupu průchodnosti. Serologické vyšetření čtyř psů infikovaných A. vasorum po anthelmintické terapii 88 dpi prokázalo pokles protilátek po aplikaci léků. Za 2 až 9 týdnů byli psi seronegativní. Dva neléčení psi zůstali séropozitivní. U čtyř psů léčených 4 dpi nebyly zjištěny žádné protilátky, s výjimkou L1 antigenu stanoveného metodou ELISA. Včasná detekce specifických protilátek proti A. vasorum metodou ELISA prezentuje odůvodněnou alternativu pro stanovení spolehlivé diagnózy i následné vyšetření po anthelmintické terapii.
 
Schucan A., Schnyder M., Tanner I., Barutzki D., Traversa D., Deplazes P. Detection of specific antibodies in dogs infected with Angiostrongylus vasorum. Vet Parasitol 2012;185(2-4):216-224.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down