02.11.2009 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Diagnostický přínos rentgenologie hrudníku

Odborný seminář KVL ČR, 10. 10.

V sobotu 10. října proběhl v pavilonu klinik malých zvířat (VFU Brno) odborný seminář KVL ČR na téma Rentgenologická diagnostika dutiny hrudní. Seminář uvedl a moderoval Dr. Lubomír Hošek, předseda VK KVL ČR. Přednášky se uskutečnily v návaznosti na obecnou rentgenologii dutiny břišní, které se mohli veterinární lékaři zúčastnit již před dvěma lety.
Správné vyhodnocení snímků při vyšetření dutiny hrudní přednesl Dr. P. Proks (VFU Brno). Upozornil na obtížné rozlišení dvou struktur, např. nejvíce radioopakní (na snímku světlý) je kov pak následuje kost, plyn je nejvíce radiolucentní (na snímku černý/tmavý). Tuk může být světlejší než kost nebo kov v případě, že je na snímku v silné vrstvě. Zobrazení problému je ovlivněno správným polohováním zvířete. V případě, že se překrývá několik orgánů přes sebe, mohou mít měkké tkáně i opacitu kosti. U obézních zvířat bývá opacita plicního pole zvýšená. MVDr. Proks doporučuje pro RTG dutiny hrudní používat spíše vyšší hodnoty kV (90 – 120) a co nejkratší expoziční časy, aby byla pohybová neostrost co nejmenší. U více výkonných RTG přístrojů se používají zesilovací fólie s nižší strmostí (100 – 400), zajišťují lepší kvalitu snímku. U méně výkonných RTG přístrojů se doporučuje používat fólie s vyšší strmostí (600 – 800), umožňují zkrátit expoziční čas. Snímky budou sice více zrnité, ale nebudou znehodnocené pohybovou neostrostí. Pro posouzení plicního pole a srdce je nejvhodnější udělat inspirační rentgenogram. Expirační rentgenogramy se v praxi uplatňují např. při diagnostice kolapsu průdušnice nebo emfyzému. Mezi doplňkové pozice patří např. horizontální RTG, humanoidní poloha, tangenciální projekce do ATC, decubitus view, aj.
Dr. D. Hanzlíček (Klinika Jaggy, Brno) uvedl zajímavé kazuistiky při rtg vyšetření jícnu, trachey, bránice a hrudní stěny. Trachea má fyziologicky stále stejný průměr v celém průběhu, ale i u zdravých zvířat může být na RTG „zúžená“, např. u yorkshirů může být překryta svalovinou krku a vytvářet dojem masivního tracheálního kolapsu. Plemeno buldog je zase predisponováno k tracheální hypoplazii (zúžená v celém průběhu). Bránice fyziologicky vytváří rozhraní opakního a lucentního prostoru, při tlaku v dutině břišní se posouvá kraniálně, při pneumotoraxu nebo hyperinflaci plic kaudálně. Autor zmínil i rozlišení peritoneoperikardiální a hiátové hernie. Pro správné posouzení rtg dutiny hrudní je nutné provést vždy minimálně dvě projekce. V této oblasti lze identifikovat např. emfyzém podkoží, agresivní léze obratlů, diskospondylitidu, tumor, spondylózu, fraktury a tumory žeber aj.
Ve své další přednášce se Dr. P. Proks zabýval zobrazením struktur v mediastinu, především mízních uzlin v této oblasti. Při mykotických infekcích je opacita mízních uzlin zvýšená, protože dochází k jejich kalcifikaci. Je důležité nezapomenout, že sternální lymfadenopatie je typická pro problém v dutině břišní (peritonitida, neoplazie). Dále bylo prezentováno jak potvrdit diagnózu pneumomediastina a tekutiny v mediastinálním prostoru, rtg příznaky pleurální efuze, pneumohydrothorax, tenzní a jednoduchý pneumothorax. Zdůraznil také vliv polohování na zobrazení volného plynu v hrudní dutině.
Rtg, anatomii a patologické změny plicního pole popsal Dr. D. Hanzlíček. U alveol naplněných vzduchem pozorujeme negativní kontrast. Na dorzoventrálním snímku se zobrazují artérie laterálně, vény mediálně a směrem k periferii pozorujeme zmenšování průměru, ve stejné lokalitě by měly mít stejný průměr.
Dále autor přednesl jaké mohou být patologické plicní vzory – alveolární (pneumonie, edém plic, krvácení, atelektáza, neoplazie), bronchiální (bronchitida, astma u koček, eozinofilní bronchopneumopatie u psů, bronchiektázie s kalcifikací stěny bronchu), intersticiální, který se dělí na retikulární (síť) a nodulární (fokální), může se vyskytovat u intersticiální fibrózy plic, tumorech, lymfomu, kontuzi plic, bronchopneumonii aj. Posledním vzorem je vaskulární (plicní tromboembolie, levostranné srdeční selhání, plicní hypertenze). V další části se pak věnoval rentgenologické diagnostice srdce.
Přednášku o CT Dr. Proks věnoval hlavně základním informacím o této zobrazovací diagnostice, také tomu kdy je vhodné ji využít a kdy ne. Její velkou výhodou oproti RTG zobrazení je, že získáme příčné řezy orgány bez superpozic nebo 3D obraz, kterému může lépe porozumět i majitel. Naproti tomu nevýhodou je horší ostrost obrazu ve srovnání s RTG.
Dr. Tomek se ve své přednášce o MRI vysvětlil základní principy zobrazení této zobrazovací metody. MRI nelze posuzovat kostní struktury nebo anatomické defekty, ale ve srovnání s CT je možné rozeznat krvácení, nekrózu nebo edém. Tato metoda je nejlepší na diagnostiku patologických procesů v orbitě, bulách, nosních dutinách, mozku, míše, svalech (např. myozitida žvýkacích svalů), při některých kloubních onemocněních je citlivější než CT (např. zkřížené vazy v koleni), diagnostika v dutině břišní (zatím spíše u lidí než zvířat).
Všechny odborné přednášky byly dokumentovány bohatou škálou kvalitních snímků autorů. Závěr semináře, kterého se zúčastnilo více než 200 posluchačů, byl ukončen bohatou diskusí.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down