28.12.2021 | 05:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Diagnostika bakteriálních původců z abscesů malých přežvýkavců pomocí multiplexní metody xMAP

Marková J., Jelínková P., Reichelová M., Šlosárková S., Kyselová J. Diagnostika bakteriálních původců z abscesů malých přežvýkavců pomocí multiplexní metody xMAP. Diagnosis of bacterial causal agents from abscess of small ruminants by means of the xMAP multiplex method. Veterinářství 2021;71(12):711-715.

SOUHRN
Studie popisuje využití xMAP technologie pro in vitro multiplexní detekci bakteriálních původců schopných vyvolat lymfadenitidy a tvorbu abscesů u malých přežvýkavců, zejména se zaměřením na bakterii Corynebacterium pseudotuberculosis, způsobující kaseózní lymfadenitidu (CLA). Cílem práce tak bylo v rámci xMAP analýzy navrhnout detekční panel pro Corynebacterium pseudotuberculosis, Corynebacterium ulcerans, Staphylococcus aureus subspecies aureus, Staphylococcus aureus subspecies anaerobius, Streptococcus species, Trueperella pyogenes a meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus a otestovat funkčnost tohoto systému. Funkčnost byla testována jak na referenčních kmenech ze Sbírky zoopatogenních mikroorganismů (CAPM), tak s použitím lyzátů z terénních bakteriálních izolátů typizovaných pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. Detekční systém byl následně použit na testování 15 reálných vzorků hnisu z mízních uzlin a abscesů ovcí a koz odebraných v letech 2019–2021 ve velkochovech ČR s možným podezřením na výskyt CLA. Na těchto vzorcích byla zároveň také provedena kultivace a MALDI-TOF identifikace. xMAP technologie je vhodným diagnostickým prostředkem zejména jako doplnění kultivačních a typizačních metod využívaných v rutinní diagnostické praxi.

SUMMARY
The study describes the use of xMAP technology for in vitro multiplexed detection of bacterial pathogens capable of causing lymphadenitis and abscess formation in small ruminants, with a particular focus on Corynebacterium pseudotuberculosis causing caseous lymphadenitis (CLA). The aim of this work was to design a detection panel for Corynebacterium pseudotuberculosis, Corynebacterium ulcerans, Staphylococcus aureus subspecies aureus, Staphylococcus aureus subspecies anaerobius, Streptococcus species, Trueperella pyogenes and methicillin-resistant Staphylococcus aureus in the framework of xMAP analysis and to test the functionality of this system. Functionality was tested both on reference strains from the Collection of Animal Pathogenic Microorganisms (CAPM) and using lysates from field bacterial isolates typed by MALDI-TOF mass spectrometry. The detection system was subsequently used to test 15 real samples of pus from lymph nodes and abscesses of sheep and goats collected between 2019 and 2021 in large-scale farms in the Czech Republic with a possible suspected CLA. These samples were also cultured and MALDI-TOF identified at the same time. xMAP technology is a suitable diagnostic tool especially as a supplementation to culture and typing methods used in routine diagnostic practice.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down