29.01.2024 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dlouhodobý koncepční rozvoj Výzkumného ústavu veterinárního lékařství

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – Program veřejné rozpravy projektu DKRVO a projektů NAZV přednesl MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu veterinárního lékařství dne 24. ledna.

Obhajobu projektů a jejich uvedení do praxe zahájil doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. První práce autora je zaměřena na téma „Trvale udržitelná produkce selat do a po odstavu spojená se zvýšením welfare“ (RO 0523), druhá studie se zabývá „Opatřením na snižování spotřeby a racionální užití antibiotik ve výkrmu brojlerů (QK22020066).

MVDr. Lubomír Pojezdal, Ph.D., představil přítomným posluchačům svůj projekt „Optimalizace řešení parazitárních onemocnění v chovech ryb se zaměřením na infekci Ichthyophthirius multifiliis u pstruha duhového“ (QK22010369). Projekty na téma „Certifikace chovů dojeného skotu dle spotřeby antimikrobik a zdraví mléčné žlázy ke snížení jejich spotřeby, racionalizaci jejich používání a tlumení rezistence k nim“ (QK22020292) a „Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru zdravotních dat a cílené genotypizace skotu“ (QK1910320) uvedla doc. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. 

Projekt „Moderní metody diagnostiky, terapie a prevence mastitid způsobených Streptococcus uberis jako nástroj pro sestavování cílených kontrolních programů v chovech skotu“ (QK1910212) získala MVDr. Monika Zouharová, Ph.D.Téma odborné práce „Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců“ (QK1910082) obhájila MVDr. Jiřina Marková, Ph.D.

Další projekt pod názvem „Divoká a domácí prasata jako zdroj probiotických kultur a vliv technologických postupů přípravy a skladby synbiotického krmiva na jeho efektivitu a funkčnost“ (QK1910351) prezentovala Mgr. Magdaléna Crhánová, Ph.D. Na „Metabolomiku steroidních hormonů s výrazným anabolickým účinkem jako základ pro nové analytické kontrolní metodiky určené pro prokazování praktik zneužívání zakázaných substancí ve výkrmu hospodářských zvířat“ (QK1910311) se ve své práci zaměřil Ing. Kamil Šťastný, Ph.D.

Téma projektu „Získání dat pro stanovení maximálního limitu reziduí pro kyselinu klavulanovou v poživatelných tkáních kura domácího a farmakokinetických a farmakodynamických parametrů vybraných antimikrobiálních látek u brojlerů masných plemen kura domácího“ (QK1910057) přednesla MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D. Obhajoba posledního projektu „Perzistence vybraných původců alimentárních onemocnění, hygienických indikátorů a možnosti jejich eliminace z prostředí potravinářských podniků“ (QK1910121) patřila Mgr. Heleně Juřicové, Ph.D.  Všechny prezentované projekty byly schváleny. Odborný program moderovali MVDr. Jan Bernardy, Ph.D.,  a MVDr. Jiřina Marková, Ph.D.

 Podrobnější informace najdete v březnovém čísle časopisu Veterinářství.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down