21.02.2003 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Do řeznictví bez páteře

Zanedlouho půjdou do řeznictví dodávky hovězího už bez páteří, to znamená, že například jen ve čtvrtích bez páteře. Páteř skotu staršího než 12 měsíců je totiž v souladu s bruselskou legislativou a po konzultacích v Bruselu na základě rozhodnutí Státní veterinární správy ČR označena za SRM neboli specifikovaný rizikový materiál, který se spolu s dalším, tj. s lebkou skotu, včetně očí a krčních mandlí, míchou a střevem od dvanáctníku po konečník musí těžit a odděleně v určeném asanačním podniku zpracovávat na masokostní moučku a tuk, které se posléze spalují.

Toto rozhodnutí bude zveřejněno ve Věstníku Ministerstva zemědělství v nejbližších týdnech a nabude účinnosti zřejmě okamžikem jeho vydání. Státní veterinární správa na to s předstihem upozorňuje, aby jatka a bourárny s tímto závazným opatřením počítaly. S představiteli zpracovatelských organizací bude ještě Státní veterinární správa konzultovat podrobnosti a bude nápomocna při zavádění tohoto opatření do praxe.
Důvodem tohoto opatření je, že orgány Evropské unie v žádném případě nezařadí naší republiku z hlediska rizikovosti do kategorie 1 nebo 2, na základě přílohy XI Nařízení Rady a Parlamentu č. 999/2001, na které se oddělování páteře nevztahuje. S ohledem na četnost vyšetření a četnost výskytu BSE budeme s největší pravděpodobností zařazeni do kategorie číslo 3.
Podle Josefa Holejšovského, šéfa Státní veterinární správy, zvažujeme rozhodnutí oddělovat páteř jedině na jatkách a v k nim přináležejícím bourárnách proto, že jedině zde lze zajistit nejen těžení páteří, ale i jejich svoz do místa, kde se zpracovávají. Kdyby bylo umožněno oddělovat páteř až v řeznictvích, či samostatných bourárnách, bylo by velmi obtížné dozorovat, jak se toto opatření plní. Z vlastní zkušenosti dobře víme, že zejména na kritická místa dozoru se zaměřují inspekce dozorových orgánů EU. Právě v některých zemích Evropské unie, kde takováto možnost existuje, se dozor vykonává velmi obtížně a je předmětem stálých problémů. Je tedy v našem zájmu se preventivně vyvarovat všech možných z toho plynoucích rizik.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down