Dohodu o spolupráci v souvislosti s ptačí chřipkou

uzavřely SVS ČR a Českomoravská myslivecká jednota.

Tato dohoda v podstatě kodifikuje již dosavadní dobrou spolupráci. Na základě této dohody jsou stanoveny a vyjmenovány podmínky, podle kterých budou myslivci poskytovat Státní veterinární správě neprodleně informace o úhynu volně žijícího, především vodního ptactva a předávat uhynulé kusy k vyšetření. V případě potvrzení nákazy budou myslivci přímo v místech nálezu, popřípadě v ohniscích nákazy spolupracovat s veterináři při plnění mimořádných veterinárních opatření. Myslivci jsou denně v terénu, znají podrobně hnízdiště, výskyt a migraci vodního ptactva a jsou odborně připraveni na úzkou spolupráci s veterinárními lékaři. Pomoc myslivců je vítaná především v tomto období, neboť jarní migrace ptactva je v současné době v plném proudu a lze očekávat, že by měla ustat do konce měsíce května.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *