05.08.2002 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Doplňková postoperativní chemoterapie u fen s neoplazií mléčné žlázy

Karayannopoulou M., Kaldrymidou E., Constantinidis T. C., Dessiris A. Adjuvant post-operative chemotherapy in bitches with mammary cancer..
J Vet Med 2001;(48):85-96.

Tumory mléčné žlázy jsou nejčastějšími neoplaziemi fen, zahrnujícími okolo 50 % všech tumorů. Přibližně 50 % těchto neoplazií je maligních (relativně běžné jsou smíšené tumory – komplexní karcinomy a karcinosarkomy).
Chemoterapie má pozitivní vliv na rozšíření onemocnění, proto může prodloužit období bez výskytu tumorů nebo dobu přežívání po počáteční terapii, tzn. chirurgickém odstranění. Efektivnější přístup k maligním tumorům mléčné žlázy by tedy měl zahrnovat chirurgické odstranění s následnou chemoterapií. V humánní medicíně je u žen s maligními tumory doplňková chemoterapie rutinně používána.
Do studie byly zahrnuty feny s maligními tumory mléčné žlázy. Chirurgickým řešením byla regionální mastektomie (modifikovaná radikální mastektomie). Při této metodě byly odstraněny spolu s postiženou a ipsilaterálně přiléhající mléčnou žlázou také superficiální inguinální mízní uzliny. V jedné skupině byla za týden po operaci zahájena chemoterapie. Obě vybrané skupiny fen byly v klinických a histologických charakteristikách tumorů co nejvíce podobné. Použitý chemoterapeutický protokol se skládal z intravenózní injekce 5-fluorouracilu a cyklofosfamidu aplikované tentýž den po čtyři následující týdny. Chemoterapeutika s odlišným mechanismem účinku by měla být podávána společně, protože se zvyšuje pravděpodobnost, že buňky rezistentní k jednomu léčivu budou vnímavé k druhému. Tento protokol byl vybrán také proto, že při léčbě nádorů prsů u žen byla prokázána jeho efektivita.
Z klinického hlediska nebyly během chemoterapie pozorovány žádné komplikace (nevolnost, zvracení). Kvalita života všech zvířat byla stejná nebo lepší než před začátkem léčby.
Nejdůležitějšími faktory pro prognózu tumorů mléčné žlázy u psů je histologický typ, histologické stadium (stupeň invazivity), stupeň diferenciace, velikost tumoru a postižení mízních uzlin. Invazivní tumory mající více než 3 cm v průměru jsou spojeny se statisticky významně horší prognózou než tumory s průměrem menším než 3 cm.
Přestože shodnost klinických a histologických příznaků byla v obou vybraných skupinách fen vysoká, feny ve skupině léčené doplňkovou chemoterapií přežívaly statisticky významně déle než feny ve druhé skupině. Mortalita fen na následky metastáz tumoru byla bez doplňkové chemoterapie během dvouletého období 71,4 %. Naopak ve skupině fen chemoterapeutiky léčených přežily všechny déle než dva roky od zahájení léčby (od operace).
Vedlejší účinky chemoterapeutických protokolů nebyly závažné.
Výsledky této studie ukazují, že uvedenou kombinaci léků lze snadno aplikovat a je dobře snášena, a může pomoci prodloužit dobu přežívání fen po chirurgickém odstranění maligních tumorů mléčné žlázy.

M. Sosnar

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down