20.06.2002 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Doplňky kloubní výživy – zázračný všelék nebo drahá módní záležitost?

Doplňky kloubní výživy – zázračný všelék nebo drahá módní záležitost?

Při jezdeckých soutěžích jsou po koních požadovány různé typy a změny pohybu jako rychlost, skoky, obraty nebo náhlé zrychlení a okamžité zastavení, při kterých se extrémně zatěžuje kostní, svalový a kloubní aparát koně. I natrénovaní koně nemusí dosáhnout svého výkonnostního potenciálu a ani favorité nemusí uspět ve vrcholných soutěžích. Příčinou může být poranění a onemocnění kloubního aparátu. Protože kloubní problémy mohou být limitující faktor v dlouholeté kariéře, starost o zdravé klouby je důležitá součást ošetřování koní.
Zdraví kloubního aparátu je stále se vyvíjející věda. Při výzkumech pro kloubní terapii se zjišťují stále nové informace. Relativně nové jsou přístupy při používání orálních kloubních doplňků. Reklamy na kloubní doplňky jsou téměř ve všech periodikách s tématikou koní a ve specializovaných obchodech s jezdeckým vybavením jsou plné regály výrobků určených pro zlepšení kloubních problémů.
Co může zákazník při koupi takového výrobku očekávat ?
Většinou jsou doplňky kloubní výživy používány ve dvou případech. V prvním případě je to léčba nebo podpůrná léčba kulhání. Koně ale kulhají z různých důvodů a pouze doplněk kloubní výživy nemůže zajistit úspěšnou léčbu. Při léčbě kulhání tak není možno počítat ve všech případech s úplným uzdravením.
Ve druhém případě zákazníci používají orální kloubní doplňky pro prevenci kloubních problémů. Mnoho majitelů předvídá problémy v kariéře svého koně, který by mohl trpět kloubními problémy. Tito majitelé udělají pro prevenci těchto problémů všechno možné, zvláště v případě intenzivně zatížených koní.
Opakuji, že toto očekávání nemusí být reálné a existuje pro to mnoho příkladů koní v tréninku. I u těchto koní se projevily problémy s kloubním aparátem a začali kulhat. Rozdílné výsledky při používání kloubních doplňků spočívají v různé příčině kulhání. Klíč k porozumění působení kloubních doplňků je pochopení základů anatomie a fyziologie kloubů.
U zdravého kloubu je povrch kloubních ploch kostí pokryt tenkou vrstvou sklovité kloubní chrupavky. Po obvodu jsou obklopeny tuhou vnější vazivovou vrstvou, kloubním pouzdrem, které zabezpečuje mechanickou ochranu spojení kostí. Normální kloubní chrupavka je složena z chondrocytů obklopených extracelulární hmotou, která je tvořena vodou, kolagenem a proteoglykany. Kolagen tvoří pevnou síť odolnou vůči tahu, a tato síť je vyplněna proteoglykany. Proteoglykany se skládají z proteinové kostry s postranními řetězci z glykosaminoglykanů (GAG), tj. chondroitinsulfát a keratansulfát. Spolu s hyaluronátem sodným (dříve známým jako kyselinou hyaluronová) vytváří velké agregáty a poskytují pružnost a flexibilitu pojivovým tkáním. GAG opakovaně získávají a ztrácejí schopnost zadržovat velké množství molekul vody. Když je chrupavka poškozena, poklesne množství GAG, a proto se sníží obsah vody v chrupavce. Kloubní chrupavka je důležitý absorbér otřesů, ale má nestabilní strukturu náchylnou k poškození.
Kloubní dutina je vyplněna synoviálním roztokem (kloubní tih). Je to vazký viskózní roztok vyplňující kloubní pouzdro, vyživující kloubní chrupavku a zabezpečující nezbytné mazání pro snížení tření a zvýšení přilnavosti kloubních ploch. Toto mazání chrupavky je jako hydroplaing – tenký plášť vody mezi aktivním povrchem. Synovium obsahuje bílkoviny, enzymy, vodu, leukocyty, a klíčové ingredience jako hyaluronát sodný, který je odpovědný za elasticitu kloubního roztoku.
Poruchy kloubů.
Kulhání může být následek poranění některé tkáně spojené s kloubem. Jestliže jsou vazivo, šlachy nebo svaly potrhány, může to mít za následek nestabilitu v kloubu. Následkem je změna v normálním rozpětí pohybu kloubu. Poškození kloubní chrupavky stejně jako zhroucení kolagenní struktury a ztráta proteoglykanů způsobí oslabení chrupavky. Toto oslabení rozvíjí trhliny a ztrátu hladkosti kloubního povrchu. Podobně poranění synoviální membrány a změna tvorby synovia má za následek změnu normální kloubní viskozity. I nemoci nosných kostí mohou vést ke zhroucení kloubního povrchu a bolestivému kulhání.
Co je základním důvodem pro poruchu kloubů?
Odpověď je poměrně jednoduchá – zánět. Zánět je normální a obranný mechanizmus vznikající jako odezva těla na poškození. Je to počáteční reakce v sérii událostí, které mají vústit v reparaci tkáně. V případě zánětů se rozšiřují krevní kapiláry a cévy a dochází k otoku zaníceného místa.
Tento proces mění chemický proces v kloubní tekutině, dává do oběhu nadbytek tekutin a vysokou koncentraci destruktivních enzymů a prostaglandinů. To destrukuje glykosaminglykany a vazký roztok začíná ztrácet viskozitu. Zánět kloubu může přejít na oblast kostí a končící přímým traumatem. Kosti odpovídají obranou a zpevňují povrch ( skleróza) protahováním okraje v podobě v kostním výběžku. Jestliže necháme zánět známý jako artritida bez kontroly, zcela zničí kloub.
Léčebná strategie
Na léčení onemocnění kloubů koní existuje mnoho názorů. Hlavním cílem léčení je redukce zánětu, zvýšení viskozity kloubní tekutiny, a podpora obnovy chrupavky.
Léčba musí obsahovat fyzikální a medikamentózní terapii. Fyzikální terapie obsahuje odpočinek, bandážování, aplikaci tepla, aplikaci chladu a kontrolovaný pohyb. Před čtyřiceti lety byla medikamentózní terapie k léčbě kloubních onemocnění omezena na blistrování, obklady, aplikaci DMSO (dimetythyl sulfoxid a protizánětlivé preparáty), NSAID (nonsteroidal a protizánětlivé léky jako phenylbutazon) a kortikosteroidy píchané přímo do kloubu.
Převrat v léčbě koní s kloubními problémy začal před 30 ti lety, kdy vědci poprvé zkusili obnovit některé přírodní složky synovia a chrupavky s nadějí, že je tělo může použít pro obnovu normální kloubní funkce. Prvním produktem byl hyaluronát. Hyaluronát je proteogylkan a důležitý komponent kloubního moku a kloubní chrupavky. Může být vpraven přímo injekčně do kloubu, kde zlepšuje viskozitu synoviálního roztoku, potlačuje některé ze škodlivých enzymů a podporuje syntézu pro zvýšení hyaluronátu sodného. Polysulfát glykosaminglykan (PGAG) je jiná efektivní třída léků používaná pro léčení kloubních onemocnění. Tyto léky mohou prokázat protizánětlivé účinky a podporují produkci proteoglykanů v chrupavce.
Orální doplňky kloubní výživy
Před 10 až 15 lety začínají výrobci krmných doplňků kombinovat účinné látky pro zlepšení zdraví kloubů . Tato úvaha byla vcelku logická, přenést možnosti léčby z hrozivých jehel do neškodných odměrek s práškem nebo granulemi.
Jak v humánní, tak i ve veterinární medicíně se těší rostoucí popularitě tzv. chondroprotektivní látky. Na rozdíl od antiflogistik typu kortikosteroidů, které mají při dlouhodobém používání kromě protizánětlivého efektu i celou řadu nežádoucích účinku včetně destrukce chondrocytů a porušení homeostázy extracelulární hmoty, chondroprotektivní látky působí výrazně reparativně. Podporují makromolekulární syntézu chondrocytů a syntézu hyaluronové kyseliny v synoviálním moku, inhibují degradační enzymy (kolagenáza, chondritináza) nebo mediátory zánětu (interleukin-1, prostaglandin E2) a odstraňují nebo zabraňují formování fibrinu, trombinu a destiček v synoviu a v subchondrálních cévách.
Nejčastěji používanými chondroprotektivními látkami jsou glukosamin a chondroitin sulfát, které působí synergicky. Na účinku těchto látek je založen nový výrobek EQUICO flexi, protože cílem vývojového týmu firmy Fitmin a.s. bylo dosáhnout maximálního účinku v péči o klouby koně.
Glukosamin je hlavní stavební kámen glykosaminoglykanů . Je rychle absorobován per os a má specifickou afinitu k tkáním chrupavky, kde je pohotově zabudován do proteoglykanových molekul chrupavkové hmoty. Navíc tvorbu proteoglykanů a glykosaminoglykanů včetně kyseliny hyaluronové v chondrocytech a fibroblastech stimuluje.
Chondroprotektivní látky spolu s dalšími kofaktory lze použít preventivně na udržení zdraví chrupavky. Jsou nezbytné, pokud se objeví kloubní degenerace v důsledku zranění nebo přetížení.Rychlost odezvy na jejich podávání závisí na použité dávce a stupni poškození kloubu. Jejich aplikace také umožňuje významné snížení dávky podávaných antiflogistik a analgetik.
Praktické účinky tohoto preparátu byly testovány ve veterinární praxi MVDr. Rostislava Hyksy. Při podávání doplňku EQUICO flexi se již po 6-ti týdnech dostavily prokazatelně pozitivní výsledky v regeneraci kloubní chrupavky koní, podložené rengenologickým vyšetřením.
Zatím žádný z orálních doplňků kloubní výživy není zázračný všelék, který by řešil všechny případy kulhání koní. Základem úspěšné léčby je vždy odhalení příčiny problému. Používání krmných doplňků není ani módní záležitost. Je to součást léčebné terapie, která by měla být vždy konzultována s veterinárním lékařem.

Ing.Jan Novák
marketingový manager pro výživu koní, FITMIN a.s.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down