Doporučení SVS ČR a ministerstva zdravotnictví

pro lidi, kteří se pohybují v přírodě nebo přicházejí do těsného kontaktu s drůbeží a jinými ptáky.

Riziku nákazy se vystavují lidé, kteří se dostávají do kontaktu s nemocnými ptáky, jejich trusem, tělními tekutinami a sliznicemi. Virus však může být i v peří ptáků, proto
je nutné:
– nedotýkat se mrtvých nebo nemocných ptáků, ale volat nejbližšího veterináře
– zakázat dětem hrát si s ptáky nebo s drůbeží, zejména dotýkat se mrtvých nebo „zkrotlých“ ptáků
– varovat je i před kontaktem s domácími zvířaty, zejména kočkami, ale i psy, kteří se mohou volně pohybovat po okolí a přijít do kontaktu s ptáky
– po každém kontaktu s drůbeží si pečlivě mýt ruce
– nevpouštět drůbež ani jiné ptáky do obydlí
– pokud je v chovu nalezen uhynulý pták, zavolat veterinárního lékaře a manipulovat s kadaverem jen v ochranném oblečení. Zejména je třeba si obléci plášť nebo velkou zástěru, která zakryje tělo, čepici, zakrývající vlasy, masku nebo vlhký hadřík přes ústa a nos ochranné brýle, nepropustné rukavice a pevné boty
– vyčistit a vydezinfikovat všechny místa — haly, kurníky, klece apod., kde byli nemocní ptáci drženi
– v žádném případě, ani po důkladném tepelném opracování nejíst nemocné ptáky, ať již domácí drůbež nebo ulovené volně žijící, nekrmit jimi ani domácí zvířata, tj. psy, kočky apod., a také s těly nemocných ptáků nemanipulovat (neškubat je, nepařit, neporcovat v kuchyni aj.)
– kontaktovat lékaře, pokud se ve vašem okolí vyskytnou nemocní ptáci a někdo onemocní horečkou, kašlem nebo dýchacími potížemi.

Chovatelé by měli dodržovat pokyny veterinárních lékařů.
Jde zejména o:
– zákaz vstupu nepovolaných osob do hal a chovů drůbeže
– dodržování zoohygienických zásad v chovu
– jednorázové naskladňování a vyskladňování turnusů
– aktivaci dezinfekčních rohoží před vstupy do jednotlivých hal a vjezdů na farmu,
– zasíťování oken, větracích otvorů a zamezení vstupu volně žijícího ptactva do hal
– umístění chovů s výběhy pod střechu, popřípadě jednat s veterinární správou o možném řešení
– u drobných chovů alespoň umístit krmení a napájecí vodu pod střechu, kam nemohou vnikat volně žijící ptáci
– řádné vedení evidence o chovu drůbeže, úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích, jak ukládá legislativa
– hlášení zvýšených a hromadných úhynů drůbeže i ptactva veterinární službě
– zajištění dostatečné podestýlky, krmného prostoru (krmítek), množství napáječek a větrání v halách a dodržení doporučeného počtu kusů drůbeže na čtvereční metr.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *