Dotace v zemědělství

Farmáři, potravináři a lesníci mohou žádat o dotace v evropském rozvojovém programu. Stát přerozdělí ve třetí výzvě 4,6 miliardy korun. Státní zemědělský intervenční fond bude žádosti přijímat do konce října pouze elektronicky.

Nově budou moci zemědělci získat snadněji peníze na projekt, pokud budou v organizaci producentů. Stát projekty boduje, pokud jde o organizaci producentů, dostanou čtyři preferenční body. Preferenční body na projekty se určují i podle velikosti kofinancování, podle počtu zvířat na hektar, podle záměru projektu, počtu zaměstnanců na hektar aj. Největší objem peněz je určen na investice do zemědělských podniků.

Zemědělci v minulém kole všechny dotace nevyčerpali. Stát jim nabídl téměř tři miliardy korun, ministerstvo zemědělství doporučilo k proplacení asi 1400 projektů za 2,26 miliardy. Ministerstvo navýšilo peníze, které mohli zemědělci a potravináři získat, původně mělo být rozděleno jen 2,3 miliardy korun.V prvním kole bylo zemědělcům, potravinářům a lesníkům rozděleno 7,5 miliardy korun. Nejvíce financovaná byla živočišná výroba. Z programu rozvoje venkova mohou zemědělci čerpat téměř 97 miliard korun do roku 2020. Podíl českého rozpočtu na programu je 35 procent, zbytek tvoří evropské zdroje.*

Název dotačního titulu Alokace (v Kč při kurzu 27 Kč/euro)
4.1.1 Investice do zemědělských podniků 2 548 400 000
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 756 200 000
4.3.2 Lesnická infrastruktura 268 600 000
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 221 300 000
16.1.1 Podpora zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP 131 400 000
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 546 800 000
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 74 900 000
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 46 300 000
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech 19 900 000
Celkem 4 613 800 000

Zdroj: www.ctk.cz

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *