31.07.2007 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dovoz produktů živočišného původu pro osobní spotřebu

Nařízení Komise (ES) č. 745/2004 nabylo účinnosti dnem vstupu ČR do EU 1. května 2004.

Pro soukromé osoby platí ze zemí mimo EU zákaz dovozu masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků.
Jedinými výjimkami jsou:
1. Sušené mléko pro kojence, kojenecká strava a zvláštní potraviny nutné ze zdravotních důvodů za podmínky, že:
- tyto produkty není třeba před spotřebou udržovat v chladu;
- jde o značkové balené produkty;
- obal je neporušen.
2. Pro osobní spotřebu určené maso, masné výrobky, mléko nebo mléčné výrobky z Faerských ostrovů, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska s kombinovanou celkovou hmotností nepřesahující 5 kg.
3. Pro osobní spotřebu určené maso, masné výrobky, mléko nebo mléčné výrobky z Andory, Norska a San Marina.

Je třeba zdůraznit, že pro osobní spotřebu určené maso, masné výrobky, mléko a mléčné výrobky mohou být dovezeny za podmínky, že:
- jsou doprovázeny veterinárním osvědčením, které vyhovuje požadavkům na vstup do EU (produkt pochází ze schválené třetí země a schváleného výrobního závodu),
- produkty budou deklarovány a doklady předloženy při příjezdu pro účely veterinární kontroly.

Bez předložení k veterinární kontrole může být přivezen až 1 kg potravin živočišného původu jiných než masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků (ryby, vejce, med..), ovšem za podmínky, že se jedná o schválenou třetí zemi (lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy ČR www.svscr.cz – obchodování s veterinárním zbožím - seznamy třetích zemí), a že výrobek je správně označený a obal není porušený.

Cestující jsou při návratu ze zemí mimo EU kontrolováni na všech letištích v ČR příslušnými celními úřady. V celním prostoru jsou umístěny speciální odpadkové nádoby, kam mohou cestující tyto potraviny dobrovolně vyhodit dříve než budou podrobeni kontrole.
K zemím EU, kterých se toto nařízení Komise netýká patří: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down