Dovozy plazů ze třetích zemí do zemí EU

Dovozy ze třetích zemí do zemí EU, tedy i do ČR, musejí splnit dovozní podmínky. Že to dá rozum? To ano, ale v dnešní době velmi otevřených hranic na to někdo občas zapomene, a stává se to při dovozu terarijních zvířat. Proto připomínáme následující. Zvířata dovážená ze třetích zemí do EU podléhají v místě vstupu do EU veterinární kontrole na pohraniční veterinární stanici, přičemž se může jednat o harmonizovaný nebo neharmonizovaný dovoz. Co to v praxi znamená? Legislativa EU stanovuje veterinární podmínky dovozu téměř pro všechny druhy zvířat, tudíž se všechny členské státy řídí při dovozu stejnými pravidly. A proto mluvíme o harmonizovaném dovozu. Zvířata, pro která legislativa EU podmínky dovozu nestanovuje, patří mezi neharmonizovaná, a v tomto případě si členský stát místa určení stanovuje vlastní veterinární podmínky pro dovoz zvířat. V případě dovozu neharmonizovaných zvířat do ČR musí podle § 3, odstavce 3, naší vyhlášky č. 377/2003 Sb. dovozce zvířat požádat Státní veterinární správu ČR nejméně 15 dnů přede dnem předpokládaného dovozu těchto zvířat o stanovení veterinárních podmínek, za nichž lze tato zvířata z příslušné třetí země dovážet. Žádost je možné zaslat i elektronicky na e.podatelna@svscr.cz . Mezi neharmonizované druhy zvířat patří např. plazi (ještěři, hadi a želvy), obojživelníci, bezobratlí, hlodavci, hmyzožravci a šelmy. Je potřeba zdůraznit, že žádost je nutné podat při každém dovozu neharmonizovaných zvířat, tedy jak pro komerční tak i nekomerční účely! Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *