02.04.2007 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dovozy ptáků ze členských i nečlenských zemích EU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.

Před turistickou sezónou již Státní veterinární správa informovala o úskalích neobchodních dovozů zájmových zvířat (viz tisková zpráva „Pozor na dovozy některých zájmových zvířat“,kterou lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy ČR: http://www.svscr.cz.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, o veterinárních požadavcích na neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu definuje „zvířata v zájmovém chovu“ jako psy, kočky, fretky, bezobratlé, okrasné tropické ryby, obojživelníky, plazy a všechny druhy ptáků kromě drůbeže, hlodavců a králíků domácích, doprovázející své majitele nebo fyzickou osobu, která během přesunu za tato zvířata zodpovídá jménem majitele, a která nemají být prodána nebo postoupena jinému majiteli.

Dovozy ze zemí mimo EU - neobchodní
Za neobchodní dovozy jsou tedy považovány pouze případy, kdy jsou ptáci doprovázení svým majitelem či jinou fyzickou osobou. Tento dovoz ze třetích zemí (země mimo území EU) se řídí rozhodnutím Komise 2007/25/ES, o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do EU. Majitel si může přivézt nejvýše 5 ptáků a zásilka musí být doprovázena veterinárním osvědčením uveřejněným v tomto rozhodnutí Komise. Ptáci musí při dovozu splnit alespoň jednu z následujících podmínek:
buď
pokud pocházejí z určitých třetích zemí uvedených na seznamu v rozhodnutí 79/542/EHS, jsou umístěni po dobu 30 dní před odesláním v zařízení původu pod úředním dozorem.
nebo
byli očkováni a přeočkováni proti influenze ptáků během uplynulých 6 měsíců a nejpozději 60 dnů před odesláním,
nebo
byli alespoň 10 dnů před vývozem izolováni a podrobeni testům na zjištění antigenu či geonomu H5N1,
anebo
po dovozu do EU musí být umístěni do schváleného karanténního zařízení, jestliže nesplňují ani jednu z výše uvedených podmínek.
Podle mimořádných veterinárních opatření Státní veterinární správy ČR - čj. RED/1956/2005 a čj. RED/2234/2005 je jediným místem vstupu živých ptáků v zájmovém chovu dovážených ze třetích zemí na území ČR veřejné mezinárodní letiště Praha Ruzyně; opatření lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy ČR: http://www.svscr.cz, a to v odkazu Zdraví zvířat – ptačí chřipka.
Toto neplatí, jsou-li na území EU přesouváni ptáci doprovázení svými majiteli z Andory, Faerských ostrovů, Grónska, Chorvatska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánského městského státu.

Dovozy ze zemí mimo EU - obchodní
Pokud ptáci nejsou při dovozu doprovázeni svým majitelem či jinou fyzickou osobou, musí splňovat veterinární podmínky stanovené pro obchodování s živými zvířaty. V případě ptáků s výjimkou drůbeže se dovoz řídí rozhodnutím Komise 2005/760/ES, o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích při dovozu ptáků chovaných v zajetí. Tímto právním předpisem je prakticky pozastaven dovoz živých ptáků do EU.
Tento předpis je účinný do 30. června 2007. Od 1. července 2007 bude nahrazen nařízením Komise (ES) č. 318/2007 ze dne 23. března 2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do EU a jeho karanténní podmínky. Bude možné dovážet pouze ptáky odchované v zajetí a to z určitých třetích zemí, ale pouze ze schválených chovných zařízení, která budou uvedena v seznamu chovných zařízení vypracovaném Evropskou komisí. Ptáci musejí být označeni bezešvým uzavřeným kroužkem na noze nebo mikročipem a zásilka musí být doprovázena veterinárním osvědčením uveřejněným v nařízení Komise (ES) č. 318/2007. Ze stanoviště hraniční kontroly budou ptáci přepraveni přímo do předem schváleného karanténního zařízení nebo střediska, kde budou podrobeni karanténě trvající nejméně 30 dní. Dovozci nebo jejich zástupci poskytnou pohraniční veterinární stanici písemné osvědčení, že ptáci budou přijati ke karanténě, a to v úředním jazyce členského státu vstupu a podepsané osobou odpovědnou za karanténní zařízení nebo středisko.

Přesuny v rámci EU (obchodní a neobchodní)
Při obchodování s ptáky v rámci zemí EU - musí být samozřejmě splněny podmínky vyhlášky č. 382/2003 Sb., v platném znění - tj., že ptáci musejí být doprovázeni veterinárním osvědčením. A pokud jde o neobchodních účely, tj. přesuny ptáků v zájmových chovech, postupuje se podle nařízení (ES) č. 998/2003, kde pro tyto přesuny nebyly EU stanoveny podmínky. Zvířaty v zájmovém chovu se rozumějí ptáci, kteří jsou doprovázeni majiteli nebo fyzickou osobou, jež za tato zvířata během přesunu jménem majitele odpovídá, a která nemají být prodána ani předána jinému majiteli. V případě, že se jedná o ptáky v počtu nad 5 kusů, EU na ně pohlíží tak, jako by se jednalo o účely obchodní - musí tedy být splněny podmínky vyhlášky 382/2003 Sb.
Za samozřejmé i při přesunech ptáků v zájmových chovech lze doporučit nechat si ptáka, popřípadě ptáky před přesunem klinicky prohlédnout. Jedině tak lze vyloučit, že by si chovatelé převezli ptáky, kteří jsou nemocní a hrozilo by, že si nakazí svůj vlastní chov. Dále je nutné brát v potaz i nákazovou situaci dané země a v rámci těchto nákaz přijatá opatření. Proto je vhodné se informovat v místě u veterinárního lékaře, popřípadě orgánu místního státního veterinárního dozoru.
Při jakékoli pochybnosti je samozřejmě na místě kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down