29.11.2007 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Druhý dermatologický seminář

25. 11. 2007, Hotel Myslivna, Brno

V neděli 25. 11. proběhl v hotelu Myslivna v Brně v pořadí již druhý dermatologický seminář, věnovaný řešení kontroverzních problémů psa a kočky v praxi. Přednášejícími byli tak jako minulý rok přední odborníci z oboru dermatologie – MVDr. J. Rybníček MRCVS., prof. MVDr. M. Svoboda CSc. a MVDr. R. Fábiková. Semináře se zúčastnila asi stovka veterinárních lékařů se zájmem o problematiku kožních onemocnění psů a koček.
Dopolední program zahájil garant semináře doc. Michal Vlašín Ph.D. Hlavním tématem této části byla problematika autoimunitních onemocnění kůže přednesená Dr. Rybníčkem. První přednáška se zabývala tématem pemfigu a pemfigoidu u psů a koček – tedy onemocněními, se kterými se v praxi setkáváme sice zřídka, ale jejichž diagnostika a především terapie nemusí být snadná. V terminologii, která se týká těchto dvou onemocnění došlo ke změnám, které se týkají zejména pemfigoidu, zařazeného podle nových poznatků do skupiny onemocnění nazývaných obecně „autoimunitní subepidermální vesikulobulózní onemocnění (ASVO)“. Jednotlivé nozologické jednotky obou skupin byly dále podrobně diskutovány, zejména z hlediska rozdílů v klinické manifestaci, diagnostice, terapii a velmi rozdílné prognóze. Obecně se diagnostika těchto onemocnění neobejde bez kvalitního dermatohistopatologického vyšetření a k rozlišení některých z nich, zejména kvůli stanovení prognózy onemocnění, bývá nezbytné imunopatologické vyšetření (přímá/nepřímá fluorescence), které zatím není v ČR komerčně dostupné. Terapie těchto většinou velmi závažných dermatologických stavů spočívá v imunosupresní terapii a to většinou systémové, výjimečně lokální. Tomuto tématu věnoval dr. Rybníček celou kratší přednášku v závěru tohoto bloku, kde zhodnotil základní pravidla a zásady imunosupresní terapie autoimunitních kožních onemocnění a zejména rizika související s dlouhodobou léčbou těchto stavů a možnosti jak tyto nežádoucí účinky minimalizovat. Další přednáška se zabývala současnou koncepcí lupus erythematosus, kdy i u této nozologické jednotky došlo k reklasifikaci: nově odlišujeme systémový a kožní lupus erythematosus (faciální/nasální, orální/mukokutánní, generalizovaný, lupová panikulitida a vaskulitida, lupoidní onychodystrofie atd.). Opět byly probrány odlišnosti jednotlivých subforem tohoto onemocnění z diagnostického, terapeutického a prognostického hlediska. Blok přednášek zakončil Dr. Rybníček problematikou kožní biopsie zejména z hlediska správné volby pacientů, techniky odběru a přípravy vzorků. Zdůraznil význam správnosti získávání vzorků vzhledem ke kvalitě následného dermatohistopatologického vyšetření a stanovil podmínky, za kterých je dermatohistopatologie cenným diagnostickým vyšetřením.
Hlavním přednášejícím odpoledního odborného programu byl prof. Svoboda, který se ve svých přednáškách zabýval problematikou parazitóz psů a koček s kožní manifestací. Zhodnotil četnost těchto onemocnění u psů a koček obecně a dále se věnoval zejména možnostem terapie a kontroly jednotlivých ektoparazitárních onemocnění z hlediska srovnání účinnosti antiparazitárních přípravků registrovaných na našem trhu. Byla diskutována nejčastější parazitární onemocnění psů a koček jako je zablešení a problematika FAD (alergie na bleší bodnutí), zaklíštění, demodikóza, srakoptový svrab, otodektový svrab, cheyletielóza atd. Současné možnosti nabízejí veterinárním lékařům širokou škálu přípravků k léčbě těchto problémů a kritéria volby jsou různá. Přednášky prof. Svobody tak byly přínosem pro lepší orientaci a správný terapeutický přístup ke každému jednotlivému pacientovi. Odborný program byl zakončen přednáškou Dr. Fábikové na téma nové možnosti lokální terapie v dermatologii. Tento způsob léčby je v dermatologii často brán jako doplňkový, ale přednáška Dr. Fábikové vyzdvihla jeho význam a poskytla nejnovější poznatky o této problematice. Zabývala se možnostmi použití šampónů, medikovaných šampónů a praktickými radami při jejich používání. Dále byly zmíněny výhody používání olejů, balzámů a kondicionérů, bahenních zábalů, kožních masek, aromaterapií, hydroterapií, hydromasáží a ozonoterapie.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down