03.08.2012 | 12:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dvě editorská setkání

Dvě významná editorská setkání se konala ve dnech 7. – 11. 6. 2012 v estonském Tallinnu.

Výbor European Association of Science Editors (EASE; www.ease.org.uk) pozval asociaci veterinárních editorů, aby k jejímu zasedání připojila svou výroční schůzi. Povedlo se, a tak se 8. června konalo již 9. výroční setkání International Association of Veterinary Editors, kterého se zúčastnilo 20 editorů periodik vědeckých i profesních. Společná prezentace seznámila přítomné s produkcí nordických časopisů (Švédsko, Finsko, Norsko a Dánsko). Představili svou redakční praxi, např. při oponování prací. Pokládají za významné publikovat v lokálních jazycích pro praktiky, z nichž je na 90 % registrováno ve veterinárních komorách svých zemí a časopisy odebírá. Jejich tradice sahá do 19. století: Swedish Vet J začal vycházet v r. 1861, rok po založení veterinární komory, Norway Vet J od r. 1888, Danish Vet J počínaje rokem 1889. Periodika jdou s dobou, některé už mají aplikace pro Smartphone, ipads. Editoři jsou vesměs zaměstnanci komor a jsou jimi placeni. Další prezentace se týkala významu kriterií a validace klinických testů pro diagnostické studie, jejich cílů, časové náročnosti, ceny a užitečnosti pro praxi, a spolehlivé interpretace výsledků. Prezentace o možnostech zlepšení kvality fotografické dokumentace ve vědeckých, zejména klinických pracích byla zaměřena na ukázky správného i nesprávného fotografování, dále technické aspekty digitální fotografie, ale také na nepřípustnou manipulaci s obrázky. Další přednášející seznámil přítomné s ukázkami nových směrů v online publikování, kdy jsou nedílnou částí rukopisů také video sekvence, významné např. v kardiologii.
Poté bylo zahájeno 11. valné shromáždění a konference Evropské asociace vědeckých editorů (EASE). Na zahájení promluvil prorektor Technické Univerzity Tallinn, prof. Truve, poté se konala plenární přednáška prof. Engelbrechta z Estonské akademie věd o významu národních vědeckých časopisů v mezinárodním kontextu. Pozornost byla věnována otázkám open access, volného přístupu k časopisům, kdy se nově prolínají zájmy a potřeby odborné a laické veřejnosti. BioMed Central (open access vydavatel) má dnes nové způsoby práce s rukopisy, které boří bariéry mezi disciplinami. Paralelní sekce byly věnovány pohledům od časopisů národních k mezinárodním, o publikování dat, o překladech a srozumitelnosti textů, dále o nových digitálních nástrojích pro detekci plagiátů a dalších typů vědeckých podvodů. Druhý den probíhaly paralelní sekce (zlepšování procesu posuzování vědeckých prací, lokální pomoc vědeckých editorů vědcům a institucím, problémy spojené s publikováním klinických studií, bibliometrika) a plenární přednáška o organizaci redakce a provozních otázkách, jak řešit krizové různé situace. Mimo to bylo vystaveno 11 posterů k problematice editování, etiky ve vědě atd.
Před samotnou konferencí i po ní se konaly již tradiční workshopy s experty EASE, které si účastníci platí (psaní vědeckého článku a jeho publikace; čitelnost – deset strategií ke zlepšení toku informací v rukopisech autorů, pro něž není angličtina rodným jazykem; redakce časopisu; jak být úspěšným editorem), a zkouška BELS ke zvýšení kvalifikace editorů.
Konference se zúčastnilo 128 delegátů z 25 zemí a 5 kontinentů.
Obě konference poukázaly na rychle se měnící tvář vědeckých komunikací, možnosti využívat i moderní komunikační prostředky jako jsou facebook, twitter, blogy, a to i k propagaci vědeckých periodik. Ta jsou stále více prezentována v online verzích; zdůrazněna byla nutnost archivace v repozitoriích institucionálních knihoven. Tištěná podoba časopisů však svůj význam neztratila. Stále více poznatků je nabízeno v online verzích tak, aby se veřejnost k informacím dostala co nejrychleji. I na této konferenci zazněla kritika pojetí open access některých vydavatelů, kteří mimo rámec konsorcií prodávají jednotlivé články za nemalé částky. Podle řady účastníků by se tato praxe měla změnit.
 
MVDr. Eva Baranyiová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down