Dvojí kvalita potravin

Evropská komise (EK) vyhověla zemím ze střední a východní části Evropské unie, které již dlouho žádaly zákaz dvojí kvality potravin. Směrnice bude podle návrhu EK nově jednoznačně stanovovat, že je nezákonné uvádět na trh v různých zemích EU identicky vyhlížející produkty, s výrazně odlišným složením.

 

Změna je součástí širších úprav spotřebitelských pravidel v EU, které komise navrhla. O těchto změnách budou jednat členské země EU a Evropský parlament. Směrnice o nekalých obchodních praktikách má být schválena před volbami do europarlamentu na jaře 2019. Ćlenské země budou mít určitou dobu na převedení nových pravidel do svého národního zákonodárství.

Na praxi, kdy společnosti v zemích ve střední a východní části EU prodávají stejně vypadající, ale méně kvalitní potravinářské či drogistické výrobky, Česká republika i další státy upozorňovaly a stěžovaly si několik let, dlouhou dobu marně. V prosinci 2016 vyzvaly členské země společně Evropskou komisi, aby kvalitu potravin řešila prostřednictvím úpravy unijního práva. Loni v září označil podobnou praxi za nepřípustnou v projevu před europarlamentem předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Evropská komise v loňském roce doporučila členským státům řešit problém zejména důkladným vymáháním již existujících pravidel. Nyní se ale snaží dát úřadům v členských zemích jednoznačný nástroj k rozhodování, zda firma prodejem různě kvalitních výrobků v různých zemích zákony porušuje, anebo ne.

Součástí návrhů jsou i pokuty za porušování unijního spotřebitelského práva. V případě poškozování spotřebitelů napříč EU ve velkém rozsahu mohou tyto pokuty představovat až čtyři procenta z ročního obratu společnosti v každé členské zemi. Evropská komise v dubnových podkladech pro novináře zdůraznila, že společnosti a obchodníci nadále mohou v různých zemích uvádět na trh a prodávat zboží s různým složením tak, aby to odpovídalo požadavkům a preferencím tamních spotřebitelů. Nicméně výrazně odlišné složení identicky označených výrobků je pochybné ve chvíli, kdy je zboží na trh uváděno způsobem, který má potenciál oklamat zákazníka.

Komise v současné době řeší konkrétní metodiku, kterou by se měly řídit úřady při provádění potřebných kontrol a potravinářských testů. Kromě toho bude letos v květnu koordinovat testovací kampaň zaměřenou na potravinářské výrobky, a tak pomáhat úřadům v jednotlivých zemích s prosazováním již existujících společných pravidel. Pod pojmem dvojí kvalita potravin se často rozumí například používání náhražek masa ve východních státech EU u výrobků, v nichž je na západě EU maso obsaženo. Podobně je tomu u menších podílů ovoce např. v jogurtech. Loni byla v České republice provedena laboratorní analýza kvality potravin. Bylo zjištěno, že z 21 testovaných dětských výživ, krmiv pro domácí zvířata a privátních výrobků obchodních řetězců prodávaných v podobném obalu v Německu, Rakousku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku, bylo stejných sedm. Tři výrobky byly mírně odlišné, 11 bylo jiných.*

Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *