18.05.2007 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dynamika teplotných zmien v prostredí maštale vo vzťahu k reprodukčnej úžitkovosti prasničiek a prasníc

S. ODEHNALOVÁ,1 P. NOVÁK,2 Z. JAN,1 J. ODEHNAL3
1Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
2Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
3Sevaron, s. r. o., Brno
Veterinářství 2006;56:758-762

SÚHRN
Odehnalová S., Novák P., Jan Z., Odehnal J. Dynamika teplotných zmien v prostredí maštale vo vzťahu k reprodukčnej úžitkovosti prasničiek a prasníc. Veterinářství 2006;56:758-762.
Základ produkcie každého chovu ošípaných je počet, hmotnosť, vyrovnanosť a životaschopnosť novonarodených prasiatok. Okrem iných, nemenej dôležitých, faktorov vplýva na tieto ukazovatele teplota maštaľného prostredia v čase zapúšťania i v priebehu celej gravidity prasnice. Na dosiahnutie priaznivých výsledkov je potrebné pre zapustené prasnice a predovšetkým prasničky vytvárať čo najvhodnejšie podmienky z hľadiska ich fyziologických požiadaviek a welfare. K výraznému vzostupu embryonálnej úmrtnosti dochádza v zimných mesiacoch a vrchol dosahuje v predjarnom období. Najmenej početné vrhy sú v období leta. Prasnice rodiace v tomto období boli zapúšťané v období január až apríl. Pri pôrodoch v zime sú prasnice zapúšťané v období neskorého leta. Popri rozhodne nezanedbateľnom vplyve skracujúceho sa dňa je nutné brať do úvahy, že práve pri tomto zapúšťaní sa jedná o prasnice, ktoré laktovali v období horúceho leta.

SUMMARY
Odehnalová S., Novák P., Jan Z., Odehnal J. Dynamics of temperature changes in the stable environment to the relationship of reproductive performance of gilts and sows.
Veterinářství 2006;56:758-762.
Production base of every pig breeding is a number, weigh and viability of the newborn piglets. One of the most important factors influencing these parameters is the stable temperature in the time of mating and also during the whole gravidity of the sow. There is needed to create for the mated sows, especially gilts, the most suitable conditions from their physiological requirements and welfare to reach the favourable results. Embryonal mortality significantly increases in winter and culminates in early spring. The lowest litter sizes take place in the summer. Sows farrowing in summer were mated in the time of January – April. By the winter farrowing were sows mated in the late summer. Close to indispensable effect of reduced daylight there is need to have on mind exactly sows mated in this period were lactating in hot summer.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down