25.10.2022 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dysplazie atrioventrikulárních chlopní u ježka bělobřichého

Agudelo C. F., Jekl V., Drnková I., Hauptman K., Červeňová S. Dysplazie atrioventrikulárních chlopní u ježka bělobřichého (Atelerix albiventris). Atrioventricular valve dysplasia in African hedgehogs (Atelerix albiventris). Veterinární klinika 2022;19(5):158-161.

SOUHRN

Dysplazie atrioventrikulárních (AV) chlopní je vzácná vrozená malformace chlopenního komplexu a je charakterizována nedostatečným otevíráním a uzávěrem AV chlopně s následnou systolickou regurgitací do obou síní. Jakákoliv složka chlopenního komplexu může být postižena (tj. cípy, chordae tendineae, papilární svaly a/nebo annulus), a to jednotlivě nebo hromadně. Následná AV insuficience způsobuje výrazné objemové přetížení atria a komor, což vede ke kongestivnímu srdečnímu selhání. Tato kazuistika popisuje vzácný případ dysplazie AV chlopně u osmiměsíčního ježka bělobřichého, který byl referován na kardiologické vyšetření z důvodu sníženého příjmu potravy, snížené aktivity a ztíženého dýchání. Diagnóza byla stanovena na základě anamnézy, klinického vyšetření a kardiologického vyšetření, které odhalily příznaky selhání srdce v důsledku abnormálně vytvořených AV chlopní.

SUMMARY
Atrioventricular (AV) valve dysplasia is a rare congenital malformation of the valve complex and is characterized by an insufficient opening and closure of the AV valve with following systolic regurgitation in both atria. Any part of the valve complex can be affected (ie. the leaflets, chordae tendineae, papillary muscles and/or annulus), individually or wholesale. Following AV insufficiency causes significant volume overload of both atria and ventricles that leads to congestive renal failure. This case report describes a rare case of AV valve dysplasia in an eight-month-old white-bellied hedgehog, which was referred for cardiology examination due to decreased food intake, decreased activity, and worsened breathing. The diagnosis was made on the basis of history, clinical and cardiological examinations that revealed signs of heart failure due to abnormally formed AV valves.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down