25.08.2022 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Edémová choroba prasat – aktuální poznatky z českých chovů

Šperling D. Edémová choroba prasat – aktuální poznatky z českých chovů. Edema disease in pigs – current experiences from the Czech farms. Veterinářství 2022;72(8):450-453.

SOUHRN
Edémová choroba, způsobená kmeny STEC produkujícími Stx2e toxin, patří stále k nejzávažnějším onemocněním selat po odstavu. Způsobuje značné ztráty, a to především mortalitou při klasickém průběhu či negativním dopadem na růstové schopnosti selat při subklinické formě infekce. V současném období jsou efektivní antibiotika, která byla často používána k preventivní medikaci v podstavovém období (fluorochinolony a kolistin) zařazena do kategorie B = Restrict, jež zahrnuje antibiotika, která jsou primárně rezervovaná pro užití v humánní medicíně, v důsledku nedostupnosti efektivních alternativ (EMA, 2020). Kmeny izolované z našich farem, zahrnují také atypické varianty (bez genu pro adhezin F18) a liší se ve své schopnosti produkovat toxin stx2e v in-vitro podmínkách.*

SUMMARY
Edema disease, caused by the STEC strains producing Stx2e toxin belong still to the most serious diseases of piglets after weaning. This disease causes enormous losses, above all through mortality at classic course, or a negative impact on the growth ability of piglets in the case of a subclinical form of infection. Effective antibiotics that were frequently used for preventive medication in the post-weaning period (fluorochinolones and colistin) are today ranged in the category B= Restrict that includes antibiotics, which are primarily reserved for use in humane medicine, due to unavailability of effective alternatives (EMA, 2020). Strains isolated from the Czech farms cover also atypical variants (without the F18 adhesin gene) and differ in the own ability to produce stx2e toxin in the in-vitro conditions.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down