28.12.2021 | 05:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Efektivnější produkce sexovaných embryí skotu v systému in vitro

Machatková M., Trávníčková, I., Kubíčková, S., Hulínská P. Efektivnější produkce sexovaných embryí skotu v systému in vitro. More effective production of sexed cattle embryos in the in vitro system. Veterinářství 2021;71(12):707-710.

SOUHRN
Technologie sortování spermatu elitních býků na X a Y spermie umožňuje optimalizovat pohlaví potomstva od geneticky cenných rodičů. Cílem studie bylo ověřit vliv sortování spermatu, kapacitačního ošetření a kokultivace sexovaných spermií s oocyty na vývoj bovinních embryí in vitro. Současně byl studován vliv ošetření a kokultivace nesexovaných spermií na produkci embryí preferovaného pohlaví. Ošetření sexovaných spermií kombinací heparinu a PHE-mixu (penicillaminu, hypotaurinu a epinefrinu) lze doporučit pro produkci sexovaných embryí skotu. Výběr specifického ošetření a kokultivačního
systému je vhodnou alternativní metodou pro produkci embryí preferovaného pohlaví z nesexovaných spermií býků s málo efektivní produkcí embryí ze sexovaných spermií.

SUMMARY

Sorting technology of sperm of elite bulls into X and Y spermatozoa allows to optimize the sex of offspring from genetically valuable parents. The aim of the study was to verify the effect of sex-sorting, capacitation treatment and co-cultivation of sorted sperm with oocytes on in vitro bovine embryo development. Furthermore, the effect of treatment and co-cultivation of non-sorted sperm on the production of embryos of the preferred sex was studied. Treatment of sorted sperm in a combination
of heparin and PHE-mix (penicillamine, hypotaurin and epinephrine) can be recommended for the production of sexed cattle embryos. The selection of a specific treatment and co-cultivation system is a suitable alternative method for the production of embryos of the preferred sex from non-sorted sperm of bulls with inefficient production embryos from sorted sperm.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down