EK přispěje všem členským státům na průzkum výskytu salmonel

Skríning proběhne u jatečných prasat.

Evropská Komise uvádí ve svém Rozhodnutí č. 2006/668/ES ze dne 29. září 2006, že přispěje všem členským státům na základní průzkum výskytu salmonel u jatečných prasat.
Tento krok navazuje na předchozí akce Komise proti výskytu salmonel v chovech drůbeže. Naše republika již od příštího roku – s ročním předstihem – jak schválilo Ministerstvo zemědělství, startuje Národní program k tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic, o rok dříve, než to všem členským zemím EU ukládá Komise.
Od počátku října začala Státní veterinární správa ČR uskutečňovat rozhodnutí Komise 2006/668 – sledování výskytu salmonel u výkrmových prasat. Účelem tohoto sledování je vypracovat přehled o výskytu salmonel v chovech prasat, a do 30. září 2007. Časový rámec základní studie je stanoven na dobu jednoho roku.
Výsledky průzkumu v jednotlivých členských zemích se podle článku 4 Nařízení č. 2160/2003 použijí ke stanovení cílů Společenství a ke zvážení dalšího postupu pro budoucí programy tlumení.
Státní veterinární správa ČR o těchto skutečnostech informovala krajské veterinární správy s tím, že stanovila jak postupovat při odebírání vzorků na jatkách. Vzhledem k počtu chovaných prasat v ČR bude odebráno zhruba 600 vzorků z mízních uzlin porážených prasat a okolo 400 vzorků stěrů z povrchu jatečně opracovaného těla prasat, tj. z povrchu již poražených a vyvržených těl.
Podle stanoveného počtu vyšetření se předpokládá, že příspěvek z unijních prostředků může činit něco mezi půl milionem až milionem korun.
Naší zpracovatelé, ale i chovatelé, by si měli uvědomit, že nejde o pouhou studii, ale že od jejích výsledků se bude odvíjet jednotný evropský postup při tlumení salmonel v chovech prasat. Proto je určitě na místě věnovat patřičnou pozornost hygieně chovů a provádění odpovídající dezinfekce prostor, ve kterých jsou zvířata chována i prostor, kde jsou porážena a zpracovávána.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *