20.07.2020 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Elektroretinografia ako významná diagnostická metóda pri vyšetrení sietnice u zvierat

Balicka A., Trbolová A. Elektroretinografia ako významná diagnostická metóda pri vyšetrení sietnice u zvierat. Veterinární klinika 2020;17(3):126-129

SÚHRN

Elektroretinografia (ERG), je elektrodiagnostická metóda, ktorá umožňuje objektívne vyšetriť a posúdiť
funkciu sietnice. Je to základné predoperačné vyšetrenie pred operáciou šedého zákalu. Používa sa
v diferenciálnej diagnostike ochorení sietnice napríklad pri dedičných ochoreniach sietnice s neprítomnosťou oftalmologických lézií, čo umožňuje presnú a selektívnu diagnostiku vrodených chorôb sietnice. ERG poskytuje informácie o funkcii sietnice, identifikuje presne výskyt problému v oblasti nervových buniek – tyčiniek alebo čapíkov. ERG vyšetrenie je založené na štandardizovanej elektrickej stimulácii sietnice, ktorá sa zaznamenáva ako vlna so špecifickými zložkami. Vlny ERG sa filtrujú, spriemerujú
a graficky znázorňujú odozvu sietnice. Výsledky ERG vyšetrenia sa interpretujú na základe merania
amplitúdy a implicitného času vlny- a vlny-b. Už niekoľko rokov sú publikované a aktualizované usmernenia pre vyhodnotenie ERG vyšetrení s cieľom štandardizovať výsledky týchto vyšetrení na celom
svete. Najaktuálnejší štandardizovaný protokol určený pre elektroretinografiu psa bol uverejnený
v roku 2012.

SUMMARY

Electroretinography (ERG) is an electrodiagnostic method that allows objective examination and
assessment of retinal function. It is a basic preoperative examination before cataract surgery. It is
used in the differential diagnosis of retinal diseases, for example in hereditary retinal diseases with
the absence of ophthalmic lesions, allowing accurate and selective diagnosis of congenital retinal
diseases. Electroretinography provides information on the function of the individual retinal
photoreceptor cells- rods and cones. ERG testing is based on standardized electrical retinal
stimulation, which is recorded as a wave with specific components. ERGs are filtered, averaged,
and the retinal response graphycally presented in the wave form. The results of the ERG
examination are interpreted on the basis of measurements of amplitude and implicit time of
a -wave and b-wave. Guidelines for the evaluation of ERG tests have been published and updated
for every few years in order to standardize the results of tests worldwide. The latest standardized
protocol for electroretinography of the dog was published in 2012.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down