16.05.2011 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Endoskopia GIT vo veterinárnej praxi malých zvierat – kedy a prečo?

Endoskopia v praxi malých zvierat dosiahla v poslednej dekáde nebývalý rozmach aj v našich podmienkach. Či už sa jedná o vyšetrenie respiračného aparátu, pohybového systému-kĺbov alebo tráviaceho aparátu. A práve gastroenterologická endoskopia je z nášho pohľadu tá najčastejšia, najžiadanejšia. To bol hlavný dôvod, prečo sme sa v spolupráci so sponzormi a regionálnou komorou veterinárnych lekárov v Bratislave rozhodli usporiadať špecializovaný seminár so zameraním na túto tématiku. Aby sme sa však až príliš úzko nezamerali, rozhodli sme sa pozrieť na gastroenterólogiu z pohľadu internistu s jeho možnoťami endoskopického vyšetrenia a z pohľadu chirurga. No a logickým vyústením bolo vlastne poukázanie na ich vzájomnú a nevyhnutnú súčinnosť.
V sobotu 30.4.2011 sme sa zišli v Aule ŠVPS v Bratislave, aby nás prednášajúci dostatočne teoreticky pripravili na nedeľný workshop. Dr. Michal Alexa z pražského AA-Vetu nám podrobne priblížil výhody a úskalia endoskopie jednak kraniálnej časti zažívacieho aparátu-hltan/pažerák/žalúdok/duodenum a rovnako aj kaudálnej-recto a colonoskopiu.Vo svojich precízne pripravených prednáškach trefne poukázal na mnohé praktické aspekty týchto vyšetrovacích metód, prešli sme mnohé začiatočnícke chyby, čo bolo obzvlášť prínosné pre kolegov, ktorí sa tejto problematike začínajú venovať.
Po chutnom obede sme skočili rovnými nohami do prezentácií participujúcich firiem-Ing. Atilla Kürti zo spoločnosti MeWAdia na tému materiálno-technického zabezpečenia endoskopie ako takej. Portfólio diét pre zvieratá s postihnutím gastrointestinálneho traktu spoločnosti Royal Canin odprezentoval Dr. Jiří Veselý. Nemenej zujímavú tématiku priniesol aj Dr. Martin Sosnar pri prezentácii klinických aspektov využitia produktov zo sortimentu spoločnosti Orion Pharma Animal Health.
Po krátkej prestávke na občerstvenie následoval maratón pôsobivých prednášok na tému chirurgie žalúdka, manažmentu GDV a chirurgie tenkého čreva v podaní Dr. Jana Hnízda z pražskej Animal Clinic. Logickým záverom bola prednáška Dr. Andreja Daniša z bratislavského VetPointu na tému pooperačného manažmentu pacienta po zákroku na gastrointestinálnom trakte. Ani tejto poslednej prednáške nechýbala pomerne živá diskusia. Tá sa však niesla počas celej soboty, takže vo finále sme namiesto plánovaného ukončenia o 17.30 skončili o dve hodiny neskôr len vďaka tomu, že jednoducho úroveň prednášok a prednášajúcich boli živnou pôdou pre skvelú a neraz časovo náročnú diskusiu.
Nedeľný workshop sme rozdelili na dve časti. Dopoludnia si mohli dve šesťčlenné skupiny účastníkov na dvoch kompletne vybavených vežiach prakticky vyskúšať endoskopické vyšetrenie horného gastrointestinálneho traktu pod dozorom skúsených prednášajúcich –Dr. Michala Alexu a Dr. Andreja Daniša. Vzhľadom na počet účastníkov, mal každý z nich naozaj veľkosrysý časový pristor, aby si gastroskopiu doslova chytil do ruky. Popoludňajšia druhá časť bola venovaná chirurgii zažívacieho aparátu so zameraním na niektoré menej časté zákroky pod vedením Dr. Jana Hnízda a Dr. Pala Valaška.
Priebeh celej akcie ako aj bezprostredné reakcie účastníkov nás presvedčili o tom, že takéto špecializované vzdelávanie má svoje opodstatnenie a je to vlastne akousi výzvou pre organizátora do budúcnosti.

MVDr. Pavol Valašek
VetPoint, veterinárna nemocnica
pre malé zvieratá v Bratislave
www.vetpoint.sk

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down