07.12.2023 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Enterokoky u jednodenních kuřat a jejich citlivost k antimikrobikům

Bzdil J., Nedbalcová K., Zouharová M., Matiašková K., Sládeček V., Šenk D., Stolář P., Kollertová N.,
Waicová Z. Enterokoky u jednodenních kuřat a jejich citlivost k antimikrobikům. Enterococci in one-day chicks and their susceptibility to antimicrobials. Veterinářství 2023;73(12):679-685.

SOUHRN

Naše práce popisuje prevalenci a spektrum enterokoků u jednodenních kuřat v České republice, úroveň jejich rezistence k antimikrobikům a také úroveň výskytu multirezistentních kmenů. V období od 1. 8. 2021 do 31. 10. 2023 bylo vyšetřenocelkem 485 směsných stěrů z orgánů kuřat v průběhu rutinních přejímek na 12 drůbežích farmách. Vzorky bylyvyšetřeny kultivačními metodami. Suspektní kmeny byly konfirmovány metodou MALDI – TOF Mass Spectrometry. Citlivost byla stanovena metodou MIC k 8 antimikrobikům. Z těchto vzorků bylo izolováno celkem 136 kmenů 4 druhů enterokoků (prevalence 28 %) a to Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus gallinarum a Enterococcushirae s prevalencí 23,1 %, 1,4 %, 2,9 % a 0,6 %. Testy citlivosti ukázaly vysoké procento citlivých kmenů E. faecalis, E. faecium a E. gallinarum vůči penicilinům, sulfametoxazolu s trimetoprimem a florfenikolu (90,9 až 100 % citlivých kmenů). Výjimkou byl E. hirae s plnou rezistencí k enrofloxacinu (0 % citlivých kmenů) a vysokou mírou rezistence k ostatním testovaným antimikrobikům (33,3 % citlivých kmenů). Tato práce může přispět k lepšímu pochopení cirkulace enterokoků v ekosystému a potravním řetězci člověka a také geneze jejich rezistence a multirezistence.*

SUMMARY

Our work describes the prevalence and the spectrum of Enterococcus species in one-day-old chickens in the Czech Republic, the level of their resistance to antimicrobials, as well as the level of occurrence of multi-drug resistant strains. In the period from August 1, 2021 to October 31, 2023, a total of 485 mixed swabs from chicken organs were examined during routine inspections on 12 poultry farms. The samples were examined by culture methods. Suspect strains were confirmed by the MALDI – TOF Mass Spectrometry method. Susceptibility was determined by the MIC method to 8 antimicrobials. A total of 136 strains of 4 species of enterococci (prevalence 28%) were isolated from these samples, namely Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus gallinarum and Enterococcus hirae with a prevalence of 23.1%, 1.4%, 2.9% and 0.6%. Susceptibility tests showed a high percentage of susceptible isolates of E. faecalis, E. faecium and E. gallinarum to penicillins, sulphamethoxazole with trimethoprim and florfenicol (90.9 - 100% of susceptible strains). The exception was E. hirae with full resistance to enrofloxacin (0% of susceptible strains) and a high rate of resistance to other tested antimicrobials (33.3% of susceptible strains). This work can contribute to a better understanding of the circulation of Enterococcus spp. in the ecosystem and the human food chain, as well as the genesis of their resistance and multi-drug resistance.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down