13.01.2020 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Enterotomie u varana stepního se syndromem metabolického onemocnění kostí

Křížová, P., Čermáková E., Černochová H., Knotek Z. Enterotomie u varana stepního se syndromem metabolického onemocnění kostí. Enterotomy of Savannah Monitor with syndrome of metabolic bone disease. Veterinární klinika 2019;16(6):237-240.

SOUHRN

Tříletý samec varana stepního (Varanus exanthematicus) byl na kliniku prezentován s chronickou apatií, inapetencí a omezenou frekvencí vylučování. Klinické vyšetření pacienta prokázalo měkké čelisti a distenzi dutiny tělní., hypoalbuminemii, zvýšenou koncentraci žlučových kyselin, hraniční hyperfosfatemii, zvýšení aktivity aspartátaminotransferázy a kreatinkinázy. Rentgenologické vyšetření odhalilo výraznou náplň kolonu radioopakním materiálem a generalizovanou demineralizaci skeletu. Konzervativní terapie nebyla efektivní, a proto bylo přistoupeno k chirurgickému zákroku. Po premedikaci analgetiky a úvodu do anestezie alfaxalonem byla enterotomie v paramediální linii provedena standardním postupem v inhalační anestezii. Písek z kolonu byl mechanicky vybaven. Následovala pooperační péče s podáváním antibiotik, analgetik a tekutin. Od druhého dne po operaci byl pacient dokrmován instantní komerční dietou a od sedmého dne již začal potravu přijímat sám, projevoval přirozenou aktivitu a pravidelně docházelo i k vylučování moči a trusu.

 

SUMMARY

A three-year-old male of Savannah Monitor (Varanus exanthematicus) was presented to the clinic with chronic apathy, inappetence and limited frequency of excretion. Clinical examination of the patient proved soft jaws and distension of body cavity, hypoalbuminemia, increased bile acid concentration, borderline hyperphosphatemia, increased activity of aspartate aminotransferase and creatine kinase. X-ray examination revealed a significant content of the colon with radio-opaque material and generalized skeletal demineralization. As conservative therapy was not effective, surgery was performed. After premedication with analgesics and introduction of anesthesia with alphaxalone, enterotomy in the paramedian line was performed by standard inhalation anesthesia. The sand from the colon was mechanically removed. Post-operation care followed by administration of antibiotics, analgesics, and fluids. From the second day after the operation, the patient was fed with an instant commercial diet, and on the seventh day he began to feed himself, exhibited natural activity, and urine and feces were regularly excreted.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down