25.03.2022 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Eozinofilní keratokonjunktivitida u koní

Krisová, Š., Zisopoulou M. A. Eozinofilní keratokonjunktivitida u koní. Veterinářství 2022;72(3):158-163

SOUHRN

Eozinofilní keratitida/keratokonjunktivitida u koní v poslední době nabývá na četnosti výskytu, a tím i na významu. Jedná se o onemocnění nepříliš známé a diagnosticky komplikované. Proto článek sumarizuje základní poznatky týkající se tohoto onemocnění. Zabývá se jeho etiopatogenezí a mechanismem destrukce tkáně rohovky. Popisuje klinické změny a vyšetřovací možnosti. Zabývá se terapeutickými postupy a prognózou. Rovněž demonstruje tři klinické případy pacientů s daným onemocněním. Vzhledem k tomu, že toto onemocnění přímo ohrožuje nejen zrakovou schopnost pacienta, ale i existenci samotného bulbu, je stanovení správné diagnózy a včasné zahájení terapie limitující.

SUMMARY

Eosinophilic keratitis/keratoconjunctivitis in horses has recently become a more frequent ocular disease and, therefore, more significant. The exact etiology is unknown, and the diagnosis is complicated. The purpose of this article was to summarize the basic knowledge about this disease. It describes the etiopathogenesis and the mechanism of corneal tissue destruction. Additionally, it records the clinical changes and different possibilities of diagnostic procedures, therapeutic options, and prognosis. Lastly, it demonstrates three clinical cases of patients with the disease. Due to the fact that this disease directly threatens not only the patient's visual ability but also the existence of the ocular globe, an accurate diagnosis and early initiation of therapy is crucial.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down