10.06.2002 | 02:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Eprinex Pour-On a jeho účinok na parazitózy a prudukciu mlieka dojníc

Eprinex® pour on a jeho účinok na parazitózy a produkciu mlieka dojníc

Na zdravotný stav a produkciu mlieka dojníc vplývajú okrem infekčných ochorení aj neinfekčné ochorenia, medzi ktoré patria aj parazitózy. Tieto vo väčšine prípadov postihujú až 90 % všetkých vekových kategórií hovädzieho dobytka. V našich geografických podmienkach majú parazitózy často skrytý priebeh, bez klinických príznakov. V priebehu produkčného obdobia u dojníc parazitózy spôsobujú znižovanie kvality a množstva nadojeného mlieka, straty na živej hmotnosti, zníženú konverziu krmiva, oneskorené pohlavné dospievanie a poruchu reprodukcie, konfiškáciu orgánov na bitúnku a znižovanie kvality kože.
Tento negatívny vplyv na zdravotný stav dojníc majú hlavne vnútorné parazity, medzi ktoré patria aj malé žalúdočno–črevné nematódy z čeľade Trichostrongylidae, ktoré majú krátky vývinový cyklus a priamy vývin. Infekčné larvy (L3) sa vo vonkajšom prostredí vyvinú za 5–7 dní a keď ich dobytok skonzumuje s krmivom prenikajú pod sliznicu žalúdka alebo tenkého čreva, kde rastú a zvliekajú sa na L4. Pohlavnú zrelosť dosiahnu za 16–25 dní, kedy začína produkcia vajíčok, ktoré sú vylučované trusom. Počas zimných, resp. suchých letných mesiacov sú vo vonkajšom prostredí nepriaznivé podmienky pre prežívanie a vývin lariev, preto L4 v tráviacom trakte dočasne prerušujú svoj vývin a zostávajú v kľudovom štádiu – hypobióze. Hypobióza umožňuje týmto parazitom prežitie nepriaznivých podmienok vo vonkajšom prostredí v štádiu larvy v organizme hostiteľa. Najpatogénnejšími druhmi žalúdočno–črevných nematódov sú Haemonchus contortus, a druhy z rodov Ostertagia a Trichostrongylus. Larvy L4 počas hypobiózy negatívne ovplyvňujú prírastky živej hmotnosti a produkciu mlieka. Na prítomnosť L4 v organizme zvierat poukazuje hlavne výrazné zníženie sérového albumínu a anémia, zatiaľ čo vyšetrenie trusu je negatívne.
V období od novembra 2000 do februára 2001 sme sledovali účinnosť širokospektrálneho antiparazitika na báze eprinomektínu v prípravku Eprinex® pour on na vnútorné (parazitické červy) a vonkajšie parazity (svrabovce a vši) za súčasného monitoringu dennej produkcie mlieka u dojníc v dvoch chovoch v okrese Vranov nad Topľou. V roľnícko – obchodnom družstve Ďurďoš, hospodársky dvor Vlača bol prípravok aplikovaný vo výrobcom predpísaných dávkach (1 ml na kg ž. hmotnosti) 110 kusom dojníc, 30 kusov dojníc slúžilo ako kontrola. V poľnohospodárskom družstve Bystré na farme Čierne bol prípravok aplikovaný 80 kusom dojníc a kontrolná skupina pozostávala z 20 kusov dojníc.
Parazitologickým vyšetrením trusu dojníc sme pred podaním prípravku Eprinex® pour on zistili prítomnosť kokcídií z rodu Eimeria, vajíčka motolice Fasciola hepatica, pásomníc z rodu Moniezia a nematódov z čeľade Trichostrongylidae. Všetky uvedené parazity sa vzhľadom na obdobie sledovania – zimné obdobie – vyskytovali v malom množstve. Pred aplikáciou Eprinex® pour on bola zaznamenaná prítomnosť vší Linognathus vituli u 4 kusov dojníc na hosp. dvore Vlača a 6 kusov na farme Čierne a svrabovce Chorioptes bovis u 4 kusov dojníc na hosp. dvore Vlača a 3 kusov na farme Čierne.
Eprinex® pour on sme aplikovali 15. decembra 2000 a potom sme počas januára a februára 2001 vykonali tri vyšetrenia trusu a kožného povrchu dojníc. Zistili sme, že prípravok mal 100% efekt na žalúdočno–črevné nematódy z čeľade Trichostrongylidaae a tiež vonkajšie parazity, vši a svrabovce. Tieto naše zistenia sa zhodujú so sledovaniami Pitta a kol. (1997), ktorí zaznamenali 99% účinnosť eprinomektínu na žalúdočno–črevné nematódy a Holsteho (1997) a Bartha (1998), ktorí po ošetrení hovädzieho dobytka týmto prípravkom nenašli žiadne vonkajšie parazity, ako sú vši a svrabovce. Parazitostatus kokcídií, motolíc a pásomníc ostal nezmenený.
V priebehu mesiacov december a január sme sledovali objem nadojeného mlieka pri rannom a večernom dojení manuálne (hosp. dvor Vlača) a prostredníctvom počítačového systému v tandemovej dojárni Alfa Laval (farma Čierne). Na obocho sledovaných hospodársky dvoroch sme zaznamenali nárast produkcie mlieka u dojníc po aplikácii prípravku Eprinex® pour on v priemere o 1,0 litra. Rovnako aj Scholberg (2000) poukazuje na zvýšenie produkcie mlieka až o 1 liter.
Záverom možno skonštatovať, že prípravok Eprinex® pour on je veľmi efektívny endektocíd so širokospektrálnym účinkom na vnútorné a vonkajšie parazity. Ľahko preniká cez kožu rôznej hrúbky všetkých plemien hovädzieho dobytka, jeho aplikácia je jednoduchá, má pozitívny efekt na zvyšovanie produkcie mlieka a konverzie krmiva. Po jeho aplikácii nie je žiadna ochranná lehota na mäso a mlieko pre všetky vekové kategórie a fázy produkcie.

MVDr. Mária Goldová, PhD., MVDr. Čurlík Ján
Katedra parazitológie, chorôb rýb, včiel a zveri
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down