09.07.2008 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

EU program Transition Facility

Posílení vymahatelnosti potravinového práva

SZPI dokončila letos v červnu projekt ENCA. Jeho součástí bylo posílení technického vybavení pro analýzu reziduí pesticidů v potravinách rostlinného původu. Jednalo se o kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem LC/MS/MS – triplequad instalováný již v loňském roce v celkové hodnotě 350,000 EUR s finančním přispěním dotace 260,000 EUR z programu Evropské unie Transition Facility.
Součásti projektu byla také spolupráce s twinningovým partnerem Ústřední vědeckou laboratoří (CSL) z Velké Británie s cílem zlepšit vynutitelnost potravinového práva a posílení inspekčních, laboratorních a vyjednávacích kapacit a dovedností, na základě seminářů a dvou studijních stáží v laboratořích CSL v Yorku. Semináře byly zaměřeny na aplikaci základních právních předpisů ES v oblasti potravinového práva nařízení č. 178/2002/ES, 882/2004/ES a 852/2004/ES, kontrolu systému HACCP, laboratorní metody pro určení falšování a autentičnosti potravin, provádění auditů u kontrolovaných osob a laboratoří pověřených úřední kontrolou potravin, evropské vyjednávání a odbornou terminologii v AJ. Mezinárodní zkušenosti byly získány na dvou studijních stážích o současných metodách kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (LC/MS/MS) a izotopových metod (NMR&IRMS). Stáže byly zaměřeny na analýzu potravin a vývoj metodologie. Rozpočet twinningové části dosáhl částky téměř 160,000 EUR, která byla ovšem plně financována Evropskou unií.
SZPI tak dále pokračuje s využíváním prostředků programu Phare/Transition Facility, který je nástrojem Evropské komise pro posílení kapacit veřejné správy v nových členských zemích za účelem dovršení procesu budování potřebných institucí.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down