Europoslanci schválili směrnici o zákazu klonování zvířat

Evropský parlament schválil směrnici, která zakazuje klonování zemědělských zvířat, dovoz i prodej výrobků pocházející z klonů. Směrnice vylučuje klonování hovězího dobytka, vepřů, ovcí, koz či koní chovaných a rozmnožovaných pro zemědělské účely i do budoucna. Po schválení Evropským parlamentem se na trhu nesmí obchodovat ani s produkty jejich potomků.

Europoslanci posílili původní návrh Evropské komise (EK) s ohledem na vysokou úmrtnost ve všech vývojových stadiích klonování, na negativní vliv welfare a etiku. Schválená směrnice odkazuje na závěry Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) z roku 2008. Podle dosavadních poznatků byly klony vystaveny negativním zdravotním dopadům, často i fatálním.

Evropští poslanci upozornili také na průzkum mezi spotřebiteli, kdy většina občanů EU s klonováním v zemědělství nesouhlasila, mj. s ohledem na pohodu zvířat a etické důvody. Spotřebitelé také odmítli konzumovat potraviny pocházející ze zvířecích klonů a jejich potomků.

Zatímco Evropská komise navrhovala pouze předběžný zákaz klonování u zemědělských zvířat, Evropský parlament schválil zákaz klonování, včetně opatření znemožňujících dovoz klonů a jejich potomků a produktů z nich do Evropské unie z třetích zemí.
V současné době klonování v EU pro zemědělské účely využíváno není na rozdíl od USA, Kanady, Argentiny, Brazílie a Austrálie.*

Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *