Evropa by měla investovat do akvakultury

Konference v Salzburgu je právě v době, kdy vrcholí příprava legislativy k Evropskému námořnímu a rybářskému fondu, vhodnou příležitostí k debatě a výměně názorů s ostatními představiteli Evropské unie. Česká republika dlouhodobě upozorňuje na to, že EU by se měla zaměřit na podporu konkurenceschopné akvakultury. Český ministr zemědělství Petr Bendl se v Salzburgu zúčastnil ve dnech 10. až 11. května spolu se svými evropskými kolegy konference Společná rybářská politika: Budoucnost akvakultury?

 

Od podpory z Evropského námořního a rybářského fondu Petr Bendl očekává snížení administrativní zátěže. „Věřím, že důležitost odvětví akvakultury, které produkuje chutné a nutričně bohaté potraviny, se promítne do přiměřeného posílení finanční alokace na období 2014 až 2020 a do následného růstu odvětví,“ uvedl ministr zemědělství Petr Bendl.

Český ministr uvítal zahrnutí reklamních kampaní o produktech rybolovu a akvakultury do návrhu nařízení a ocenil, že zde nejsou žádná omezení předmětu propagace, ani příjemce dotace. „Česká republika považuje propagaci sladkovodních ryb za důležitou součást reformy. Další zajímavou součástí nové legislativy je podpora nových forem výdělku, které posilují finanční stabilitu akvakulturních podniků. Vítáme návrhy dotací na diverzifikaci zemědělské činnosti, například na agroturistiku. Očekávám také, že podpora začínajících chovatelů najde pozitivní odezvu mezi mladými rybářskými odborníky,“ řekl Petr Bendl.
Za vhodný způsob, jak posílit evropskou akvakulturu, považuje český ministr zemědělství podporu inovací. Dotaci by například mohl získat producent na nákup technologie, která urychlí cestu od výlovu ryb do obchodní sítě.
Český ministr zemědělství na konferenci zahájil debatu o přemnožení kormoránů, které Česká republika vnímá jako celoevropský problém. „Všechny státy Evropské unie by se měly společně podílet na řízení populace kormoránů tak, aby jejich počty dosáhly udržitelné míry. Domnívám se, že bychom měli zvážit poskytování podpory z Evropského námořního a rybářského fondu producentům sladkovodních ryb, kterým způsobí kormoráni škodu, “ sdělil Petr Bendl.
Ministr Bendl se v Salzburgu sešel na bilaterálním jednání se svým rakouským protějškem Nikolausem Berlakovichem. Jednali o budoucnosti Společné zemědělské politiky, Společné rybářské politiky a ochraně zvířat.
Zdroj: www.eagri.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *