Evropská komise přijala dvě nařízení ke kontrole salmonel

Jejich cílem je zamezení šíření salmonel a monitoring drůbeže a vejcí v EU.

První nařízení, č. 1168/2006 se týká potlačení salmonel v chovech nosnic. Jeho cílem je pokles výskytu těchto bakterií ve vejcích. Členské státy musí snížit podíl infikovaných nosnic každý rok na určené minimum. K tomu budou sloužit národní programy na potlačení salmonel u nosnic, které členské státy zahájí od příštího roku. Druhé nařízení, č. 1177/2006 stanovuje pravidla metod kontroly salmonel v drůbeži, včetně povinné vakcinace ve státech s vysokým výskytem salmonel. Obě nová nařízení jsou účinná od počátku srpna a kontrolní orgány členských států předloží Bruselu do půl roku národní kontrolní programy ke schválení.
Požadovaný Národní program pro tlumení výskytu salmonel v prostředí chovů nosnic připravuje Státní veterinární správa ČR. Program bude zaměřen především na sledování výskytu salmonel, uskutečňování sanitačních a zoohygienických opatření, zajištění nezávadného krmiva a dodržování zásad správné chovatelské praxe.

Vejce
Nařízení o zoonózách č. 2160/2003 předpokládá, že od roku 2010 se vejce z hejna infikovaného salmonelou nebudou smět používat přímo, ale jen po tepelné úpravě, po níž se zpracují do vaječných výrobků. Komise však nyní uvažuje možnost urychlit zákaz prodeje takovýchto vajec do tržní sítě. Chce tuto otázku projednat s potravinářskými experty členských států v září a jejím záměrem je dosáhnout dohody co nejdříve. K tomu ji vede zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který monitoroval výskyt salmonel v chovech nosnic v jednotlivých členských státech. Salmonely se vyskytují v Evropské unii v chovech drůbeže v od nejnižších hodnot do 79 procent. Je tedy v zájmu členských států snížit hladinu salmonel ve svých chovech v co největším možném rozsahu. Jen tak mohou zabránit důsledkům, které by zákaz prodeje z infikovaných chovů mohl mít na produkci drůbeže a vajec.
Podle nařízení č. 1168/2006 je nutné každoročně snížit kontaminaci salmonelami v chovech nosnic nejméně takto:
– o deset procent, pokud rozšíření salmonel bylo v předešlém roce pod deseti procenty,
– 20procentní snížení, pokud se výskyt salmonel v předcházejícím roce pohyboval mezi deseti a 19 procenty,
– o třicet procent, jestliže kontaminace salmonel dosáhla v předchozím roce 20 až 39 procent,
– o 40 procent, jestliže rozšíření salmonel převýšilo 40 procent.
Cílem unie je dosáhnout snížení kontaminace salmonelami na úroveň dvou procent, nebo dokonce nižší. Přitom v zemích, kde je méně než 50 hejn nosnic, bude moci zůstat pozitivní pouze jediné hejno. Redukce rozšíření salmonel by měla pokračovat nejrychleji právě v těch státech, kde jsou jimi chovy nosnic promořeny nejvíce.
Nařízení také zavádí podmínky pro vzorkování a testování salmonel u nosnic a rovněž pokyny pro podávání zpráv o výsledcích pro usnadnění monitorování celého procesu.
Podobné opatření jako pro nosnice má již komise pro chovné slepice a hodlá navrhnout další postup pro kuřecí brojlery a krůty.

Vakcinace a léčiva
Nařízení č. 1177/2006 přináší pravidla pro metody na tlumení salmonel u drůbeže. Jde o vakcinaci a používání antimikrobiálních preparátů. Od prvního ledna 2008 by všechny členské státy s vysokým výskytem salmonel, tj. od deseti procent v chovech, měly povinně nosnice očkovat. Vakcinaci musí schválit Brusel. Může se používat jen taková vakcína, kterou lze v testech odlišit od infekce. Národní kontrolní orgány smějí vyjmout z vakcinace ta hospodářství, která udělala účinná preventivní opatření nebo v nichž se salmonela během předešlých 12 měsíců nevyskytla.
Běžné používání antimikrobiálních prostředků EFSA nedoporučuje s ohledem na riziko spojené s možným vznikem rezistence mikrobů. Navíc pokud se drůbež léčí antibiotiky, je detekce salmonel obtížná, což může vést k rozšíření infekce v hejnu. Proto nařízení stanovuje, že antimikrobiální prostředky se nemají v rámci národních kontrolních programů používat s výjimkou velmi omezených okolností, jako je například snaha zachránit hodnotný genetický materiál reprodukčních hejn.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *