Evropská komise řeší mykotoxiny

EU stojí před otázkou úpravy limitů pro aflatoxiny v potravinách

Na Evropském summitu Asociace výrobců snacků v Bruselu byla zdůrazněna nutnost dalších opatření týkajících se mykotoxinů, a to celkového přezkoumání opatření u fusariových toxinů, limitu pro nivalenol, monitoring námelových alkaloidů a opatření u alternárií. Rovněž je nutné provést vyhodnocení rizika z výskytu kyseliny tenuazonové (TA), altenuenu (ALT), altertoxinu (ATX) či alternariol (AOH), které mají vyšší akutní toxicitu v porovnání s ostatními alternáriovými toxiny, a dále stanovit limity ochratoxinu A.
Problematikou se zabývá dokument: Informace Vědeckého výboru pro potraviny, Alternáriové mykotoxiny (toxikologické informace a výskyt v potravinách), EU Food Law, 2008, č. 354, s. 19 a Nařízení 1881/2006/ES, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách(změněno Nařízeními 1126/2007/ES, 565/2008/ES a 629/2008/ES).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *