Evropská komise rozhodla o stažení egyptské pískavice z trhu kvůli podezření na kontaminaci E. coli

V Úředním věstníku EU bylo dnes zveřejněno rozhodnutí Evropské komise (EK), které nařizuje preventivně stáhnout z trhu semena pískavice. Zakazuje rovněž dočasně jejich dovoz a též dovoz některých dalších semen z Egypta. Důvodem těchto opatření je podezření na možnou kontaminaci egyptské pískavice patogenním kmenem bakterie Escherichia coli. Podle zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin existuje spojení mezi výskytem baterie E. coli sérotypu H4:O104, která je původcem epidemií v Německu a Francii, a naklíčenými semeny pískavice původem z Egypta. Evropská unie stahuje z trhu semena pískavice dovezená z Egypta v období 2009 až 2011. Podle nynějších poznatků nebyla žádná z těchto šarží dodána na území České republiky, SZPI přesto intenzivně pokračuje v šetření a dalším preventivním ověřování původu semen vybraných plodin vyskytujících se na trhu. Rozhodnutí EK dále stanoví, že je nutné na základě předběžné opatrnosti dočasně zakázat kromě dovozu pískavice rovněž dovoz dalších semen a zrn původem z Egypta, jejichž seznam uvádíme v příloze, aby se získal čas nezbytný k dalšímu vyhodnocení jejich nezávadnosti. SZPI proto upozornila Generální ředitelství cel a ministerstvo financí, že tyto komodity nelze nyní propouštět do volného oběhu v EU. Přestože dosud nejsou poznatky o tom, že by se nebezpečná semena vyskytovala na území ČR, upozorňuje SZPI české spotřebitele, aby nekonzumovali semena pískavice z Egypta dovezená v letech 2009-2011, pokud je mají doma. Příloha: Seznam semen a zrn původem z Egypta, na něž se vztahuje podle Prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 6. července 2011 o mimořádných opatřeních vztahujících se na semena pískavice a na určitá semena a zrna dovezená z Egypta (oznámeno pod číslem K(2011) 5000) dočasný zákaz dovozu: Klíčky rokety Klíčky červené řepy, klíčky ředkviček Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené Klíčky sójových bobů Sójové boby, též drcené Semena cukrové řepy Semena vojtěšky (alfalfa) Semena zeleniny Hořčičná semena, k setí Ostatní hořčičná semena Ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené Semena pískavice Klíčky vojtěšky Zdroj: Mgr. Michal Spáčil - oddělení komunikace (ÚI SZPI) Foto: Enterohemoragická bakterie Escherichia coli Manfred Rohde,Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI), Reuters

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *