Evropská komise schválila podporu zemědělcům

Rozhodnutí mění dočasný krizový rámec

Členské státy EU mohou vyplatit zemědělcům jednorázovou částku státní podpory až do výše 15 000 eur. Toto opatření je součástí její stálé snahy o stabilizaci příjmů producentů mléka a mléčných výrobků. Podpora je určena zemědělcům ve všech odvětvích.
Rozhodnutí mění dočasný krizový rámec, který komise přijala v lednu 2009 a na jehož základě se už poskytují různé druhy podpor usnadňující přístup podniků v EU k financování. Rozhodnutí komise znamená, že do rámce bude zařazena oddělená slučitelná nižší částka podpory pro zemědělce ve výši 15 000 eur. Tato částka může být udělena podniku pouze jedenkrát do konce roku 2010. Ze sumy musí být odečteny veškeré podpory „de minimis“, které podniky obdržely od začátku roku 2008. Zavedené režimy podpory musí být otevřeny všem prvovýrobcům a musí doplňovat jiná obecná krizová opatření, která již členský stát zavedl. Úmysl povolit zemědělcům státní podporu až do výše 15 000 eur je součástí sdělení komise o odvětví mléka ze dne 22. července 2009.
Umožnit státním orgánům členských států vyplatit zemědělcům podporu ve výši až 15 000 eur by mělo pomoci překonat vážné finanční potíže, v nichž se někteří zemědělci ocitli.
Komise EU předpokládá, že letos vyčlení na opatření pro podporu trhu 600 milionů eur. Intervenční období bylo prodlouženo do konce srpna 2010. Sedmdesát procent přímých plateb může být letos vyplaceno o šest týdnů dříve než obvykle (od 16. října). V rámci reformy společné zemědělské politiky (SZP) z roku 2003 bylo k přímým platbám pro producenty mléka a mléčných výrobků přidáno dalších pět miliard eur určených na kompenzaci za snížení intervenčních cen. Dne 19. října ohlásila komise další balíček podpory pro producenty mléka ve výši 280 milionů eur.
V rámci kontroly stavu reformy SZP a plánu evropské hospodářské obnovy již bylo na řešení nových úkolů, zvl. na restrukturalizaci odvětví mléka a mléčných výrobků uvolněno 4,2 miliardy eur. Tyto částky doplňují prostředky, které jsou již k dispozici v rámci politiky rozvoje venkova.
Komise rovněž posílila program dodávek mléka do škol rozšířením nabídky výrobků a věkových skupin dětí, na které se tento program vztahuje. Zahájila také nové kolo podpůrných opatření na podporu odbytu mléčných výrobků.
Skupina odborníků na vysoké úrovni pro mléko jedná o střednědobých a dlouhodobých vyhlídkách odvětví mléka a svoji závěrečnou zprávu předloží do konce června 2010.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *