11.05.2010 | 12:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Evropská virologická konference v Itálii

7.-11. dubna, Lombardie

Kongresový komplex vila Erba rozprostírající se na břehu jezera Como (lago di Como) v italské Lombardii hostil ve dnech 7.-11. dubna čtvrtou evropskou virologickou konferenci pořádanou ESV (European Society for Virology). Historie evropských virologických konferencí sahá do roku 2000. Jejich smyslem je propojit virology z celé Evropy prezentací zkušeností z různých odvětví virologie. Z podstaty této definice vyplývá uspořádání kongresového programu do četných sekcí zabývajících se konkrétní problematikou. Samozřejmou součástí byla prezentace vědeckých výsledků formou posterů. Vyvrcholením programu konference bylo závěrečné předání ceny EVA (European Virology Award) udílené ESV.
Obsahově byl program konference velmi široký zahrnující poznatky o virech infikujících zástupce říše živočišné i rostlinné. Témata jednotlivých sekcí byla volena tak, aby zahrnovala různé aspekty virových infekcí: charakteristika jednotlivých virových patogenů, jejich interakce s hostitelem na úrovni buňky i celého organismu, edipemiologie a evoluce virů. Zvláštní pozornost byla věnována virovým patogenům způsobujícím závažné zdravotní problémy v lidské populaci především virům influenzy, hepatitidy C a viru HIV.
V přednáškové sekci zaměřené na studium virů hepatitidy zazněly prezentace prací týkající se molekulární analýzy a detekce viru hepatitidy E (HEV). Ve Finsku byl sledován výskyt infekce v populaci faremních prasat a divočáků z oborových chovů. Virová RNA byla nalezena ve fekálních vzorcích u 17,2% prasat ze 43,5% vyšetřovaných prasečích farem. Nejčastěji byl virus diagnostikován u zvířat ve věku 2-3 měsíců. Všechny získané viry bylo možné zařadit do stejného genotypu 3. V séru divočáků byla detekována hladina specifických protilátek u 22,1% zvířat pocházejících ze 34,6% obor a virová RNA u 5% zvířat z 15,4% obor. Zatímco protilátky byla prokázány u zvířat starších 4 let, virová RNA byla nejčastěji odhalena u mladších jedinců (1-2 roky). Ve Španělsku byla sledována prevalence protilátek proti viru v lidské populaci. Vzhledem k použité metodě byly specifické protilátky detekovány u 4,3% (ELISA) a 1,1% (Immunoblot) jedinců. Prevalence infekce HEV mezi pacienty s příznaky nebo symptomy akutního onemocnění jater byla nižší než 0,5%. Oproti tomu výskyt akutní HEV infekce v dané oblasti u prasat dosahoval až 15%.
V Německu byl u potkana izolován nový kmen viru HEV (rat HEV). Jeho podobnost určená porovnáním nukleotidových a aminokyselinových sekvencí kapsidového proteinu s dosud známými živočišnými a lidskými kmeny viru dosahovala pouze 60,0% a 56,2%. I když je tento nový kmen pouze částečně příbuzný s lidským HEV, je potenciálně zoonotický a lze ho využít jako živočišný model pro studium infekce HEV.
Další přednášky významné z veterinárního pohledu byly zařazeny v sekci zoonóz. Zejména prezentace o fylogenetické analýze virů klíšťové encefalitidy izolovaných na jihu Německa, kde byly prezentovány i sekvence virů pocházejících z území České republiky. V této analýze české viry tvořily samostatnou skupinu v rámci západních subtypů viru.
Více byla problematika veterinárně zajímavých virů prezentována formou posterů. Z celé řady příspěvků lze jmenovat zejména využití živočišných virů jako modelů pro studium virových infekcí lidí. Infekce králíků BIV (bovine immunodeficiency virus) lze využít pro studium patogeneze HIV. Obdobně testování antivirových látek na modelu kravských neštovic, lze aplikovat při potírání infekce virem neštovic při jeho případném zneužití jako biologické zbraně. Neméně zajímavá byla detekce SARS-coronaviru v populaci netopýrů, kteří mohou sloužit jako rezervoár tohoto viru. Četné postery prezentovaly sekvence rychle se vyvíjejících genomů RNA virů a jejich vzájemný vztah ve fylogenetické analýze. Výsledná data těchto studií pak slouží k objasnění epizootologické situace na daném území a lze je následně využít při výběru, případně vývoji vhodných vakcín. Další okruh témat se týkal testování antivirových látek proti virům způsobujícím závažné onemocnění zvířat. U psů byl zkoumán antivirový účinek proanthocyaninu A2 (PA2). Tato látka omezuje růst viru psinky ovlivněním replikace jeho RNA. Další studie in vivo jsou nutné k potvrzení jeho vhodnosti při terapii psinky. Během konference bylo vystaveno i množství posterů zabývající se problematikou vývoje diagnostických metod založených na principu detekce virového genomu metodou real time PCR často ve formátu detekujících více virových patogenů v jedné reakci.
Zajímavá fakta přinesla přednáška o obrech virové říše mimivirech. Jejich virion je velký 0,7µm a jsou tak největšími dodnes známými viry. Při jejich objevení byly chybně, díky své velikosti, považovány za bakterie. Další studium odhalilo komplexní strukturu viru připomínající malé celulární organismy. Mimiviry jsou potenciálním modelem základní virologie ke studiu pochopení evolučních vztahů mezi buňkou a virem.
Na závěr konference byla udělena cena EVA, kterou získal Petre Palese (Mount Sinai School of Medicine, New York, USA) za přínos poznatků ve studiu influenza virů, které shrnul ve své přednášce: Pandemic Influenza Viruses: Past and Future. Jedním z mnoha závěrů vyplývá, že pandemický virus z roku 1918 je nejvirulentnějším virem influenzy lidí. Část prezentace byla věnována aktuálnímu problému týkajícího se pandemie prasečím virem chřipky H1N1 v roce 2009. První potvrzené případy byly ohlášeny WHO v dubnu 2009. Již 11. června potvrdila WHO pandemický charakter infekce. V srpnu bylo potvrzeno 209 000 případů s letálními následky u 2185 případů. Z celkového počtu hospitalizovaných lidí 90% bylo mladších 65 let stejně jako 88% všech mrtvých. Pro budoucnost je příslibem výzkum hemaglutininu. Imunizace myší konzervativní doménou tohoto proteinu chránila zvířata před letálním účinkem pandemických virů.
V průběhu konference představily svoji činnost zahraniční virologické a mikrobiologické společnosti (ESV, ESCV, FEMS, GfV, SIV). V rámci sekcí speciálních workshopů bylo možno podrobně se seznámit s produkty a službami firem poskytující servis pro virologické laboratoře (např. Abbott, Roche, Novartis, Luminex, Nanogen, Promega, Qiagen, Siemens)
Účast na konferenci byla podpořena grantem MŠMT (CZ1.05/2.1.00/01.0006 AdmireVet).
MVDr. V. Fichtelová, MVDr. E. Kosinová
Výzkumný ústav veterinárního lékařství,v.v.i.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down