24.10.2003 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Evropské kontroly budou účinnější

V sídle Food and Veterinary Office (FVO) - Potravinového a veterinárního úřadu - kontrolního orgánu Evropské komise v uplynulém týdnu po dva dny (15.a 16. 10.) jednali šéfové veterinárních správ členských států EU a přistupujících států.
Jednání se kromě Jaany Husu Kalio, generální ředitelky GŘ SANCO (generálního ředitelství Zdraví a ochrany spotřebitele) zúčastnili zástupci právě FVO.

Cílem bylo zhodnotit kontrolní mise tohoto Potravinového a veterinárního úřadu. Za ČR se jednání v Grange v Irsku zúčastnil Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR a podle něj zde byla vyslovena celá řada zajímavých otázek, na které se na rozdíl od některých jiných jednání okamžitě nalezly odpovědi. Bylo to proto, že na jednání byly odpovědné osoby.
Celá řada delegátů z členských zemí kromě slov uznání na adresu inspektorů z FVO vyslovila přání, zda by nebylo možné kontroly kumulovat, aby nedocházelo k tomu, že se dvě po sobě jdoucí dotýkají stejné nebo téměř stejné oblasti. Z Francie, Španělska a Lucemburska například zaznělo, že by bylo vhodné pozornost zaměřit zejména na třetí, tj. nečlenské země. Těmi by podle irského názoru měly být USA, jihovýchodní Asie ale i severní Afrika, zejména oblasti středomoří, se kterými zejména středomořské státy mají čilé obchodní styky. Kontroly by měly být i motivující, nekonají se jen pro kontroly samotné, zdůraznil zástupce z Itálie. Zvýšené požadavky zazněly na více fytosanitárních kontrol a na to, aby byla brána v potaz případná rizika pro zdravotní nezávadnost potravin..
Na konec Jaana Husu Kalio sdělila, že Evropská komise akceptuje větší počet fytosanitárních kontrol a požadavek zaměřovat kontroly podle výsledků analýzy rizik a bude brát v potaz i možnost kontroly sdružovat. Podle Josefa Holejšovského konstatovala rovněž, že Evropská komise vnímá nutnost inovací a tvorby nové legislativy. Na té se už usilovně pracuje, jednotlivé sektory jsou rozděleny, takže tento „hygienický balíček“ má pododdíly H1 až H 5, které by měly být uváděny v život postupně v následujících letech.
Podle Josefa Holejšovského je možné se s názory a připomínkami členských států ztotožnit a je dobře, že zazněly a byly akceptovány a zlepšení práce kontrolních misí z FVO se bude pochopitelně týkat i naší republiky.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down