Evropský úřad pro potraviny

bude zasedat 3. března v Praze.

Šestnáctého zasedání Poradního sboru Evropského úřadu pro potraviny (AF EFSA) se zúčastní v Praze zástupci všech pětadvaceti členských států Evropské unie, představitelé některých nečlenských a kandidátských zemí a pracovníci EFSA. Česká republika bude prezentovat činnost Úřadu pro potraviny a oblast bezpečnosti potravin v celé šíři prvovýroby, zpracovatelského průmyslu i prodeje. Bude projednávána ochrana spotřebitele, dostupnost a význam nezávislých informací, řešení krizových stavů a komunikace s veřejností a zpětná vazba.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl zřízen v roce 2002 a jeho stálým sídlem je italská Parma. Úkolem EFSA je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska a přispívat tak ke zvyšování důvěry spotřebitelů v opatření zajišťující bezpečnost potravin a krmiv směřující k ochraně lidského zdraví. Výsledky EFSA v oblasti hodnocení rizika u potravin a krmiv, zejména u aktuálně řešených otázek, například ptačí chřipky, jsou sledovány a využívány všemi evropskými státy. Evropský úřad pro bezpečnost potravin je orgánem EU, je financován z jejího rozpočtu, ale jedná nezávisle na jeho institucích. Jedním z úkolů EFSA je zajistit propojení organizací členských států vykonávajících činnosti v oblasti působení EFSA, včetně spolupráce s Evropskou komisí, a to zejména v oblasti přípravy legislativních návrhů a členy Evropského parlamentu. Cílem Poradního sboru je výměna informací o potenciálních rizicích, sdílení informací, zamezení provádění duplicitních činností.
Do vědecké komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM Panel) byl nezávislým expertem jmenován doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. ze Státního zdravotního ústavu. Příležitost spolupracovat s EFSA se v České republice setkala také s pozitivním ohlasem v souvislosti se zapojením do vědecké sítě expertních organizací. K této spolupráci se za Českou republiku přihlásilo celkem dvacet organizací, sedm výzkumných ústavů resortu zemědělství a potravinářství, deset státních zdravotních ústavů Ministerstva zdravotnictví a tři ústavy vysokých škol.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *