07.11.2008 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Evropský veterinární týden

Pravidla dovozu potravin a zvířat v zájmovém chovu do EU ze třetích zemí, podmínky dovozu.

V pondělí 10. 11. budou ve všech zemích EU na mezinárodních letištích umístěny nové informační materiály, které mají cestující upozorňovat na podmínky pro dovoz neobchodního veterinárního zboží do EU.

Účelem této informace (a tiskové konference) je seznámit veřejnost s pravidly dovozu potravin do EU z ostatních, tzv. třetích zemí, a také s podmínkami dovozu zvířat v zájmovém chovu. Evropská komise zjistila, že informovanost veřejnosti není v některých případech tak účinná, jak by měla být. Riziko zavlečení některých nákaz zvířat i nákaz přenosných ze zvířat na člověka je ze třetích zemích stále reálná. Proto rozhodla uspořádat osvětovou akci „EVROPSKÝ VETERINÁRNÍ TÝDEN“.

Evropský veterinární týden (10. - 16. 11. 2008) pořádá Evropská komise ve spolupráci s Federací evropských veterinárních lékařů a všemi členskými zeměmi EU jako propagaci Strategie Evropské unie v oblasti zdraví zvířat pro léta 2007 - 2013 podle zásady „Prevence je lepší než léčba“. Hlavním tématem je biologická bezpečnost v hospodářstvích zvířat a na hranicích.

Na propagaci Evropského veterinárního týdne se v ČR vedle Státní veterinární správy ČR, Generálního ředitelství cel ČR, celních úřadů na všech mezinárodních letištích, podílí důležitou měrou také ČSA, Travel service, Letiště Praha a.s. a provozovatelé ostatních českých mezinárodních letišť tím, že distribuují cestujícím propagační materiály, které zajistila pro všechny členské státy Evropská komise.

Česká republika je členem EU od 1. května 2004 a řídí se pravidly společnými pro celé Společenství. Evropská unie se snaží účinně bránit zavlečení nebezpečných nákaz na své území, a proto stanovila přísná pravidla pro komerční dovozy produktů živočišného původu a zvířat. Všechny zásilky veterinárního zboží jsou kontrolovány na pohraničních veterinárních stanicích.

Rizikem jsou však dovozy nekomerční povahy, tedy dovozy v cestovním styku (v rámci osobních zavazadel cestujících). Turisté (cestující) si často neuvědomují, že mohou prostřednictvím potravin zavléct nebezpečné nákazy na území EU. Může se jednat o nákazy přenosné ze zvířat na člověka, tzv. zoonózy, nebo rychle se šířící nákazy zvířat, jako je např. slintavka a kulhavka, klasický mor prasat, vysoce patogenní ptačí chřipka, které způsobují obrovské ekonomické ztráty v chovech zvířat.

Proto by široká veřejnost měla vědět, že je zakázáno dovážet do EU či zasílat poštou maso, masné výrobky, mléko a mléčné výrobky v jakémkoliv množství ze zemí mimo EU. Pokud by si chtěl cestující takový produkt ze zahraniční dovézt, je nutno ještě před odletem kontaktovat Státní veterinární správu ČR a poradit se o podmínkách dovozu. Výše vyjmenované produkty by musely být doprovázeny předepsanými veterinárními doklady a musely by být předloženy k hraniční veterinární kontrole.

Legálně je možno si přivézt do 1 kg např. ryby, med či vejce, ale tyto produkty musejí pocházet ze schválené země, proto je také nutné se předem informovat u Státní veterinární správy a při dovozu tyto produkty ohlásit příslušnému celnímu úřadu.

Cestující jsou při příletu ze třetích zemí podrobeni kontrole, kterou provádějí celní orgány. Tyto kontroly probíhají na všech mezinárodních letištích, 6 veřejných a 11 neveřejných. Celní orgány kontrolují namátkově zavazadla pomocí RTG a kromě jiných artiklů se zaměřují za potraviny živočišného původu. Cestující mají možnost dobrovolně vyhodit potraviny do označených košů, které jsou umístěny před a v rámci celního prostoru. Pokud je potravina nalezena v zavazadle, může cestujícímu hrozit sankce.

Všechny potraviny, jež nebyly v cestovním styku propuštěny na území EU, jsou pod celním dohledem zlikvidovány provozovatelem letiště ve spalovně. V žádném případě nesmí být smíchány s komunálním odpadem. Dozor nad likvidací provádějí krajské veterinární správy.

Celní orgány kontrolují také dovoz zvířat v zájmovém chovu. V cestovním styku je možno převážet pouze psy, kočky, fretky, bezobratlé (s výjimkou včel a korýšů), okrasné tropické ryby, plazy, obojživelníky, hlodavce a domácí králíky, a sice pouze 5 či méně zvířat. Pokud cestující přiváží více jak 5 zvířat, musí je předložit ke kontrole na pohraniční veterinární stanici v Praze – Ruzyni. O takovém dovozu je nutné se předem informovat u SVS ČR, popřípadě požádat o stanovení veterinárních podmínek dovozu. Žádná jiná zvířata převážet v cestovním styku nelze.

Pozor na dovoz exotických ptáků! V souvislosti s výskytem vysoce patogenní ptačí chřipky v řadě zemí byla Evropskou komisí vydána rozhodnutí, která stanovila přísná pravidla pro dovozy ptáků do EU. V ČR je jediným místem vstupu pro dovozy ptáků komerční i nekomerční povahy ze třetích zemí pohraniční veterinární stanice v Praze. O případném, dovozu je nutné se předem informovat u SVS ČR.

V cestovním styku jsou nejčastěji dováženi psi a kočky. Je důležité se předem informovat, např. na www.svscr.cz, o podmínkách dovozu z různých zemí a o náležitostech veterinárního osvědčení, které musí být potvrzeno úředním veterinárním lékařem a doprovázet zvíře. Při dovozu z vyjmenovaných třetích zemí stačí předepsaná identifikace a platné očkování proti vzteklině, z ostatních zemí je požadováno i sérologické vyšetření na titr protilátek proti vzteklině. Je nutné si uvědomit, že vzteklina může být pro člověka smrtelným onemocněním.

Prakticky o všech uvedených pravidlech a podmínkách je možné se informovat na webových stránkách Státní veterinární správy ČR (www.svscr.cz) nebo na webových stránkách Celní správy ČR (www.celnisprava.cz).
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down