Evropští plazi a obojživelníci patří mezi nejvíce ohrožené druhy zvířat

Výsledky u příležitosti světového dne biodiverzity zveřejnila Evropská komise

Podle výkonného orgánu unie se snižuje množství jedinců u více než poloviny evropských obojživelníků (59 procent) a 42 procent plazů. Tyto skupiny jsou tak prý více ohroženy než evropští savci či ptáci. U 23 procent obojživelníků a 21 procent plazů v Evropě je situace tak závažná, že jsou zařazeny na evropskou červenou listinu ohrožených druhů.
Tyto trendy nesmí pokračovat, odráží to enormní tlak, který vytváříme na evropské rostliny a zvířata, a zdůrazňuje potřebu přehodnocení našeho vztahu k přírodě (eurokomisař pro životní prostředí Stavros Dinas).
Největší vliv na snižující se výskyt ohrožených druhů má ničení přirozených míst výskytu zvířat společně s klimatickými změnami, znečištěním a přítomností takzvaných invazivních druhů. To jsou živočichové či rostliny, které se do Evropy dostaly náhodně či záměrně, např. k využití v zemědělství, a které mohou narušit lokální flóru a faunu.
Evropa je domovem 151 druhů plazů a 85 druhů obojživelníků, řada z nich nežije nikde jinde na světě (EU). Šest druhů plazů a dva druhy obojživelníků je zařazeno na seznam kriticky ohrožených druhů, kterým bezprostředně hrozí úplné vyhynutí v přírodě, např. ještěrka žijící na španělském ostrově Tenerife (Gallotia intermedia). Jedenáct další plazů a pět obojživelníků byla zařazena do kategorie „ohrožené“, tedy existuje u nich velmi vysoké riziko vyhynutí v přírodě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *