22.03.2024 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Excize podkožního útvaru cysticerků Taenia crassiceps u psa

Stropková A., Daněk O., Modrý D., Novotný L. Excize podkožního útvaru cysticerků Taenia crassiceps u psa. Veterinářství 2024;74(3)

SOUHRN

Osmiletá fena psa byla referována na pracoviště autorky pro postupný růst útvaru na vnitřní straně pravé pánevní končetiny. Na základě nálezu pyogranulomatózního zánětu z FNAB (fine needle aspiration biopsy – aspirační biopsie tenkou jehlou) bylo rozhodnuto o týdenní konzervativní terapii v kombinaci antibiotik a nesteroidních antiflogistik. Jelikož po týdnu nejevil útvar žádné změny a nález kontrolní FNAB byl totožný s předchozím, bylo po provedení kontrolního RTG hrudníku a vyšetření krve rozhodnuto o chirurgickém odstranění útvaru. Útvar byl odstraněn i s přiléhající mízní uzlinou. Pooperační řez tkání útvaru odhalil početné drobné cysty. Vyříznutý útvar včetně mízní uzliny byl zaslán k histopatologickému vyšetření, které potvrdilo závažnou panikulitidu s intralesionálně uloženými cystami a pseudocystami. Na základě mikroskopické morfologie byly cysty určeny jako suspektní cysticercus longicollis (Taenia crassiceps). Po operaci bylo provedeno kontrolní RTG vyšetření dutiny hrudní a USG vyšetření dutiny břišní, pro případné odhalení dalších ložisek cysticerků. Zároveň byla pacientce nasazena dlouhodobá anthelmintická terapie s doporučenými kontrolami pro vyloučení přítomnosti dalších cysticerků. Za tři měsíce po operaci nebyly zaznamenány žádné známky lokální recidivy, ani nález dalších larvocyst.

SUMMARY
The eight-year-old crossbreed female dog was referred to the author's workplace for the gradual growth of a mass on the inner side of the right pelvic limb. Based on the findings of pyogranulomatous inflammation from FNAB (fine needle aspiration biopsy), a decision was made on weekly conservative therapy in a combination of antibiotics and non-steroidal anti-inflammatory drugs. Given that after a week the mass did not show any changes and the findings of the repeated FNAB were identical to the previous one, after performing a check up X-ray of the chest and a blood test, it was decided to surgically remove the mass. The mass was removed with the adjacent lymph node. Postoperative tissue section of the mass revealed numerous small cysts. The excised mass, including the lymph node, was sent for histopathological examination, which confirmed severe panniculitis with intralesional cysts and pseudocysts. Based on the morphology, the cysts were identified as suspected cysticercus longicollis (Taenia crassiceps). After the operation, a control X-ray examination of the chest and an USG examination of the abdomen were performed, to exclude other foci of cysticerci. At the same time, the patient was put on a long-term anthelmintic treatment with recommended check ups to rule out the presence of other cysticerci. Three months after surgery, there were no signs of local recurrence, nor the finding of additional larvocysts.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down