11.04.2024 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Extraskeletální osteosarkomy u psů +popis klinického případu s prodloužením života o 23 měsíců

Pfeifr J. Extraskeletální osteosarkomy u psů + popis klinického případu s prodloužením života
o 23 měsíců. Extraskeletal osteosarcomas in dogs + description of clinical case with prolonged life
on 23 months. Veterinární klinika 2024;21(2):41-44.

SOUHRN

Článek je krátkým souhrnem aktuálních informací o relativně málo časté podskupině nádorů – extraskeletálních osteosarkomů a možnostech jejich léčby. Současně popisuje klinický případ psa Kvída, kde byl po epizodách kulhání na levou přední končetinu nalezen soliterní tuhý 6cm útvar hluboko v podkoží. Pro jeho chirurgickém odstranění byla nutná amputace končetiny, poté zahájena včasná onkologická terapie carboplatinou s následným přechodem na metronomickou chemoterapii cyklofosfamidem. I přes původně nepříznivou prognózu žil Kvído téměř dva roky spokojeného psího života bez vedlejších účinků onkologické léčby s pozdním výskytem plicních metastáz dva měsíce před jeho eutanazií.*

SUMMARY

Presented article is a short summary of current information on a relatively less common subgroup of tumours – extraskeletal osteosarcomas and their treatment options. Simultaneously, it describes a clinical case of a dog Quido, where a solitary solid 6 cm substance deep in the subcutaneous tissue was found after episodes of lameness on the left forelimb. For its surgical removal, amputation of the limb was required, after which early oncologic therapy with carboplatin was initiated, followed by switching to metronomic chemotherapy with cyclophosphamide. Despite an initially unfavorable prognosis, Quido lived almost two years of a happy canine life without side effects of previous oncological treatment, with a late onset of pulmonary metastases two months before his euthanasia.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down