19.05.2015 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Faktory ovlivňující hustotu moči u zdravých koček

Měření hustoty moči se využívá pro zhodnocení činnosti ledvin – schopnosti tubulů koncentrovat a ředit moč pro udržení rovnováhy tekutin v organismu. Hustota moči se u náhodně sbíraných vzorků od zdravých psů pohybuje v rozmezí od 1,006 až po více než 1,050, ranní vzorky bývají mírně koncentrovanější než vzorky večerní. U koček se předpokládá koncentrování moči takové, že výsledná hustota bude více než 1,035.

 

 

Nicméně udávaná referenční rozmezí se liší: je popisováno rozmezí 1,001-1,080, ale také 1,020-1,040. Ve studii provedené na jednom pracovišti u 66 zdravých koček bylo zjištěno, že hustota moči se pohybovala v rozmezí 1,023-1,084 (medián 1,057) a pouze v osmi případech ze 104 měření byla hustota nižší než 1,035. V podobné studii mělo 85 % z 99 zdravých koček hustotu vyšší 1,035. U koťat ve věku osmi týdnů se hustota moči podobala dospělým kočkám. Zatím však není k dispozici rozsáhlá studie, která by zjišťovala hustotu moči u zdravých koček v prvoliniové praxi a která by se zabývala faktory ovlivňujícími hustotu moči. V dřívějších studiích je uvedeno, že kočky krmené stravou s vyšším obsahem vlhkosti mají nižší hustotu moči. Podobně se snižuje hustota moči po perorálním podávání vody (4-10 ml/kg). Následně tak byly navrženy diety, které by měly vést k naředění moči u koček s onemocněním dolních cest močových. Cílem této studie bylo zhodnocení hustoty moči u zdravých koček, které přicházejí na prvoliniová pracoviště na pravidelné roční prohlídky, rutinní chirurgické zákroky nebo s menšími dermatologickými problémy.

Do skupiny dospělých koček byly zařazeny kočky starší šesti měsíců, zdravé, bez dlouhodobé medikace (vyjma preventivních aplikací, např. antiparazitik), které přicházely na pravidelné roční prohlídky a/nebo vakcinace, nebo na rutinní chirurgické zákroky (např. kastrace), nebo kočky s menšími dermatologickými nebo behaviorálními problémy. Byly zařazeny i kočky zaměstnanců veterinárních klinik. Kočky mladší šesti měsíců byly hodnoceny samostatně. Vzorky moči byly získávány různými metodami. Refraktometry byly kalibrovány pomocí destilované vody. U každé kočky byly zaznamenány tyto údaje: věk, pohlaví, důvod návštěvy, hustota moči, čas vyšetření, případně lačnění, podávaná dieta, životní styl, příjem tekutin (podle majitele) a způsob měřená hustoty (refraktometr vs. laboratoř).

Do studie bylo zařazeno 976 dospělých koček (medián věku 6 let, rozmezí 0,5-21 let) a 64 mladých koček (medián 0,35 roku, rozmezí 0,14-0,45 roku). V obou skupinách převažovaly samice (56 %). U dospělých koček byla hustota moči v 91 % případů vyšší než 1,030, v 88 % případů pak vyšší než 1,035. U mladých koček byly zjištěny podobné údaje (hustota vyšší než 1,030 u 94 % zvířat, vyšší než 1,035 u 92 % koček). U koček s hustotou moči nižší než 1,035 (121 dospělých koček a 5 mladých koček) bylo provedeno další vyšetření (hematologie, biochemie, T4). Následně byly u 27 dospělých koček zjištěny změny, které by mohly vést ke snížení hustoty moči. U starších koček se jednalo o chronické onemocnění ledvin a hypertyreózu. V této skupině 27 koček byla pouze jedna mladší devíti let. U 43 koček nebyla příčina zjištěna, u 51 zvířat se o to ani neusilovalo.   Příčinou nižší hustoty u koček bez zjevné patologie byl věk a obsah vody v krmivu.

Hustota moči se u zdravých dospělých koček mírně snižovala se zvyšujícím se věkem. Podobně i se zvyšujícím se obsahem vlhkosti v krmivu, ale v této souvislosti pouze u samic. Hustota moči byla nižší u zvířat po hladovce a u koček s vyšším příjmem tekutin. Vyšší hodnoty byly zjišťovány při měření v referenčních laboratořích, než při měření klinickým refraktometrem.    

Tato studie potvrzuje zažitou informaci, že u zjevně zdravých dospělých koček se obvykle hustota moči pohybuje v oblasti nad 1,035. Podobná situace panuje i u koček mladších šesti měsíců. Hustota moči je ovlivňována věkem, typem podávaného krmiva, pohlavím, lačněním, příjmem tekutin a metodou zvolenou pro hodnocení moči.

Vztah mezi zvyšujícím se věkem a snižující se hustotou nebyl klinicky významný, protože většina starších koček byla schopná stále adekvátně koncentrovat moč. U starších koček s hustotou nižší než 1,035 byla zjištěna vyšší pravděpodobnost identifikace subklinického onemocnění, které by vysvětlovalo nižší hustotu. Tento fakt byl pravděpodobně ovlivněn menší ochotou kliniků pátrat po příčině nižší hustoty u mladších koček, neboť se většinou jednalo o kočky z útulků přivedené na kastraci. V této studii bylo zjištěno, že dieta s vyšším obsahem vlhkosti způsobila mírné snížení hustoty moči, ale pouze u samic. To naznačuje, že dietetické změny nemusí být u kocourů tak účinné. Je nutné také poznamenat, že většina zvířat měla hustotu moči vyšší než 1,040 bez ohledu na obsah vody v krmivu. Současně bylo zjištěno, že čím vyšší je obsah vody v podávaném krmivu, tím nižší je příjem tekutin pitím vody.  Čas vyšetření vzorku neovlivnil hustotu moči; kočky se tak liší od psů, kde první ranní vzorky bývají nejkoncentrovanější.*

 RISHNIW, M., BICALHO, R. Factors affecting urine specific gravity in apparently healthy cats presenting to first opinion practice for routine evaluation. J Fel Med Surg 2015;17:329-337.

 Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková

                                                              

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down