20.05.2005 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Falešná gravidita u fen

Falešná gravidita neboli pseudogravidita je u nevykastrovaných fen velmi častým jevem. Dle některých odborníků se jedná o patologickou poruchu, podle většiny však jde o určitý fyziologický stav, jenž souvisí s pohlavním cyklem fen. Nověji se předpokládá, že tento stav byl funkčně důležitý u psích předků, u vlků, kde jsou dospělé fenky, která nevrhly mladé, schopné pečovat o vlčata vedoucí samice smečky.

Fyziologické pozadí
Podle nejnovějších teorií se falešná gravidity může vyskytovat jako následek zvýšené koncentrace prolaktinu nebo zvýšené citlivosti k němu. Prolaktin syntetizovaný v adenohypofýze stimuluje především vývoj mléčných žláz od mamogeneze přes laktogenezi až po laktaci, je zodpovědný za udržování žlutého tělíska v graviditě. Svým účinkem na centrální nervový systém se rovněž podílí na formování mateřského chování, včetně přípravy na porod a péči o potomky. Vlivem negativní zpětné vazby na sekreci gonadotropinů prolaktin inhibuje vývoj folikulů ovarií a způsobuje anestrus.

Jednoduchá diagnóza
Klinické příznaky se objevují 1 – 2 (3) měsíce po hárání a jsou podobné příznakům, jež se objevují po porodu – oteklá a často bolestivá mléčná žláza, laktace, zvětšení břicha, poruchy přijímání potravy (zvýšené nebo snížené) a poruchy chování (ospalost nebo hyperaktivita, agresivita a destruktivní chování, příprava pelíšku, mateřská péče o hračky, papuče). Podle mnoha odborníků klinické příznaky závisí na koncentraci prolaktinu v séru: čím je vyšší, tím výraznější jsou příznaky. Proto rozlišujeme skrytou a zjevnou formou. Komplikace jako mastitidy, hyperplazie endometria či další reprodukční poruchy se mohou objevit u obou forem.

Co dělat?
Z pohledu zdraví a pohody zvířete se jedná o vážný stav. Většina odborníků se shoduje, že jakýkoli stav způsobující hypertrofii, hyperplazii a/nebo zánět mléčných žláz je možné považovat za stav prekancerogenní. Kromě toho byl potvrzen vztah mezi otevřenou falešnou graviditou a následným vznikem tumoru mléčných žláz. Farmakologická léčba dokonce i mírných případů falešné gravidity je proto možná důležitější, než se doposud soudilo.

Léčba
V minulosti se k léčbě využívaly steroidy (estrogeny, progestageny a androgeny). Estrogeny, které mohly vyvolávat příznaky proestru nebo estru, způsobovaly pyometru, ovariální cysty a dokonce i supresi kostní dřeně. Androgeny včetně testosteronu mohou sice potlačit laktaci, na druhé straně se může objevit virilizace, retence vody a epifora. V souvislosti s léčbou progestageny se objevuje cystická hyperplazie endometria (s pyometrou nebo bez pyometry), diabetes mellitus, ovariální cysty a nádory mléčných žláz. Jelikož účinnost pohlavních steroidů nebyla dostatečně uspokojivá a jejich negativní vedlejší účinky byly časté a závažné, obrátil se zájem ke specifičtějším, a tudíž i slibnějším přípravkům.
Vzhledem k tomu, že syntéza prolaktinu je regulována na úrovni hypotalamu dopaminem, je použití agonistů dopaminu k léčbě falešné gravidity logické. Nejznámějšími agonisty dopaminu jsou kabergolin a bromokriptin. Jejich použití je spojeno s významnými rozdíly v účinnosti, vedlejších účincích a době působení.
Kabergolin má vyšší biologickou dostupnost a vyšší dopamin-2-receptorovou selektivitu. Až osmkrát delší doba působení ve srovnání s bromokriptinem umožňuje podávání léku jednou denně. Zatímco ED50 je u kabergolinu čtyřikrát vyšší než dávka terapeutická (19 μg oproti 5 μg/kg ž. hm.), u bromokriptinu jsou tyto dávky téměř totožné (13 μg oproti 10 – 20 μg/kg ž. hm.). Bromokriptin má na rozdíl od kabergolinu rovněž účinek na GABAergní, serotoninergní a adrenergní receptory a navíc prostupuje hematoencefalickou bariérou a může stimulovat další centra v mozku, což má za následek vedlejší účinky (zvracení, anorexii, depresi a další změny chování).

Řešení: Galastop
Kromě výběru správné aktivní látky kabergolinu se společnost CEVA SANTE ANIMALE rovněž zaměřila na vytvoření nejpřijatelnější farmaceutické formy co nejvhodnější pro podání. Výsledkem je GALASTOP. I ti nejvybíravější pacienti bez problémů spolknou roztok bez chuti a zápachu a navíc dávkovač s odměrkou umožňuje správně naměřit dávku i pro ty nejmenší psy s hmotností pouhých 0,3 kg.

Mgr. Jana Prosserová
Ceva Animal Health Slovakia

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down