09.05.2007 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

FDA varuje před čínskými rostlinnými proteiny

Více než 4 tisíce uhynulých koček a psů z důvodu konzumace pet food s obsahem melaminu v rostlinné bílkovině.

Dne 27. dubna 2007 vydal Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) varování před všemi výrobky na bázi rostlinných bílkovin původem z Číny určenými pro humánní i živočišné účely. Důvodem je přítomnost melaminu, popř. analogů melaminu. K vydání tohoto varování došel FDA na základě výskytu velkého počtu úmrtí a onemocnění koček a psů v souvislosti s konzumací “pet food” vyráběných s rostlinnými proteiny kontaminovanými melaminem a souvisejícími sloučeninami.
V souvislosti s tímto výskytem FDA zahájil rozsáhlé šetření. Výrobci pet food stáhli výrobky určené pro psy a kočky a to v největším rozsahu, k jakému dosud došlo. Toto stahování probíhá nadále. Celkem 18 firem stáhlo své výrobky, celkem šlo o 5 300 výrobkových řad. Do 26. dubna 2007 obdržela FDA více než 17 tisíc stížností spotřebitelů týkajících se tohoto problému, přičemž bylo nahlášeno asi 1950 případů úmrtí koček a 2 200 případů úmrtí u psů.
FDA spolupracuje s federálními, státními a lokálními vládními složkami, akademickými institucemi a průmyslem na posouzení rozsahu výskytu problému, na lepším objasnění, jak melamin a související sloučeniny přispěly k úmrtí a k onemocnění domácích mazlíčků a na stanovení příčiny kontaminace.
Do 26. dubna 2007 FDA shromáždil asi 750 vzorků pšeničného lepku a výrobků vyrobených s pšeničným lepkem, z toho bylo 330 vzorků testováno na přítomnost melaminu nebo jeho sloučenin.
FDA dále shromáždil asi 85 vzorků koncentrátu rýžového proteinu a výrobků vyrobených s rýžovým bílkovinným koncentrátem. Doposud byla prokázána přítomnost melaminu nebo jeho sloučenin v 27 případech. Zpětným sledováním byl zjištěn původ všech pozitivních vzorků – byly importovány z Číny.
Vyšetřování FDA stále probíhá, dosud se podařilo zjistit následující:
- o rostlinných bílkovinách a konečných výrobcích, u kterých se zjistilo, že jsou kontaminované, není známo, kdo jsou skuteční výrobci, o kolik výrobců jde nebo kde v Číně působí. Dosud se zpětným vysledováním zjistily dvě čínské firmy, jejichž výrobky byly pozitivní na přítomnost melaminu:
– Xuzhou Anying Biologic Technology Development Co. Ltd.
– Binzhou Futian Biology Technology Co. Ltd.
Existují však silné důkazy pro to, že tyto firmy nebyly skutečnými výrobci. I přes řadu týdnů, po které se provádí šetření, dosud není známo, kdo je skutečný výrobce kontaminovaných výrobků importovaných z Číny.
- všechny kontaminované vzorky pšeničného lepku vedou k firmě Xuzhou Anying. Podle kontrolního orgánu čínské vlády (Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, AQSIQ) zakoupila firma Xuzhou Anying pšeničný lepek od 25 různých výrobců a Xuzhou Anying se stala jen dodavatelem. V tiskové zprávě firma Xuzhou Anying uvádí, že pšeničný lepek, který zaslala do USA, nevyráběla, nýbrž ho obdržela z jiných zdrojů, které však v tiskové zprávě nezmiňuje. FDA se tak nedaří zjistit, kdo je skutečný výrobce.
- vzhledem k tomu, že původce kontaminace není v současné době znám, nemůže FDA určit rozsah problému. Melamin je látka, která má komerční a průmyslové využití. Existuje jen několik málo povolení pro použití melaminu v materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami. Melamin není v USA schválen pro použití jako přísada do potravin nebo živočišných krmiv. FDA pokračuje ve zjišťování, jak se melamin a související sloučeniny dostaly do rostlinné bílkoviny. FDA požádal o spolupráci čínskou vládu. Podle té firma Xuzhou Anying nedeklarovala kontaminovaný pšeničný lepek, který zaslala do USA, jako surovinu pro výrobu krmiv nebo potravin. Podle čínské stravy byl výrobek deklarován pro nepotravinářské účely, a proto nebyl předmětem povinné inspekce čínskou vládou.
- dne 17. dubna 2007 výrobci pet food v Jihoafrické republice stáhli výrobky určené pro kočky a psy z důvodu přítomnosti kontaminovaného kukuřičného lepku. Podle zpráv jsou kontaminované pet food v Jihoafrické republice spojeny s úmrtím asi 30 psů. FDA vydal seznam rostlinných bílkovin, kterých se může kontaminace týkat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down