14.10.2016 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Febrilní neutropenie u koček podstupujících chemoterapii

Febrilní neutropenie (FN) je komplikací podávání chemoterapie u lidí i u veterinárních pacientů. Konvenční cytotoxická chemoterapeutika cílí na rychle se dělící buňky včetně buněk kostní dřeně. Jejich destrukce vede k přechodné myelosupresi.

Neutropenie je běžným vedlejším účinkem a odvíjí se od dávky léčiva. Pokud je neutropenie výrazná, pacienti mají sníženou schopnost zvládat infekce. Febrilní neutropenie se u veterinárních pacientů neobjevuje příliš často. To pravděpodobně pramení z používání nižších dávek chemoterapeutik a nižší frekvence podávání ve snaze udržet dobrou kvalitu života pacienta. Pokud se FN objeví, pacient typicky vyžaduje hospitalizaci a intenzivní péči s infuzní terapií a aplikací širokospektrálních antibiotik. To může být pro majitele finančně a emočně náročné. V některých případech to může vést k přerušení chemoterapie nebo eutanazii.

V humánní medicíně jsou chemoterapeutické protokoly rozděleny do skupin podle míry rizika (vysoce, středně a nízce rizikové) na základě pravděpodobnosti vzniku FN. Podle tohoto systému patří protokoly, kde dochází k rozvoji FN u více než 20 % pacientů, do skupiny vysoce rizikových. Současně se doporučuje zhodnocení specifických faktorů pacienta, které mohou zvýšit riziko vzniku FN. Mezi ně patří např. předchozí onkologická léčba, pokročilý věk, neoplazie postihující kostní dřeň, přítomnost krevní dyskrazie, souběžné další onemocnění nebo vyšší stage choroby. V roce 2014 byly v humánní medicíně označeny alkylační látky, anthracykliny, taxany a vinorelbin jako látky nejčastěji způsobující FN, zejména u již dříve léčených pacientů.

U psů byl vznik FN spojen s nižší tělesnou hmotností (˂10 kg), některých typů nádorů a chemoterapeutik. Zvýšené riziko bylo popsáno u psů s lymfomem a u psů léčených doxorubicinem nebo vinkristinem. Vyšší mortalita byla zaznamenána u psů, kteří byli při příjmu hypotenzní a u psů léčených pomocí faktoru stimulujícího kolonie granulocytů.

Podle mnoha veterinárních onkologů je FN u koček vzácná. Cílem této retrospektivní studie tak bylo popsat klinické projevy, příčiny, terapii a vývoj FN u koček léčených pomocí chemoterapie.

Práce popisuje výskyt, příznaky, léčbu a vývoj febrilní neutropenie léčených pomocí chemoterapie. Veterináři i majitelé si musí být vědomi této komplikace s tím, že její nástup a klinické projevy nejsou specifické. Prognóza je naštěstí velmi dobrá s adekvátní péčí.*

PIERRO, J., KRICK, E., FLORY, A., REGAN, R., DEREGIS, C., BOUDREAUX, B., BARBER, L., SAAM, D., SABA, C. Febrile neutropenia in cats treated with chemotherapy. Vet Comp Oncol 2016;doi:10.11111/vco.12198

Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down