03.10.2006 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Feliway® – feromonálna terapia mačiek

Feromóny v ríši mačky
Na rozdiel od psov sú mačky výrazne teritoriálne zvieratá, pre ktoré sú všetky vlastnosti prostredia, a obzvlášť ich zmeny, veľmi dôležité.
Životné prostredie mačiek je rozdelené na jednotlivé menšie zóny podľa toho, načo ich mačky využívajú. Zónu izolácie mačky používajú k odpočinku alebo ako skrýšu. Zvyčajne je to vyššie položené miesto ťažko dosiahnuteľné človekom. V zóne aktivít mačky vykonávajú niekoľko špecifických činností, preto sa táto ďalej delí na zónu lovu, zónu reprodukcie a zónu zábavy. Tieto úseky sú zorganizované do uceleného komplexu, v ktorom jednotlivé zóny navzájom komunikujú prostredníctvom takzvaných uličiek.
Za účelom udržania stability systému mačka pravidelne identifikuje hranice jednotlivých zón, pričom používa zmyslové značky: vizuálne a/alebo feromonálne. Iná mačka prechádzajúca týmto územím je vystavená pachovým správam a mračnám feromónov.
Vlastníctvo priestoru je jasne definované škrabancami a/alebo značkovaním močom. Chemické látky uvoľňované z vankúšikov labiek a análnych vačkov predávajú ostatným jedincom správu ohrozenia, ktorá ich upozorňuje na to, aby sa v budúcnosti vyhli danej oblasti.
Keď si mačka otiera hlavu o niečo alebo o niekoho, zanecháva na ich povrchu tvárové feromóny. Feromóny ako aromatické molekuly sa reverzibilne uvoľňujú do vzduchu a znovu viažu na rozličné povrchy, čím vytvárajú cirkulujúci systém signálov vo feromónmi nasýtenom životnom priestore mačky.

Tvárové feromóny
Úlohy tvárových feromónov u mačiek sú rôzne. Niektoré sú zodpovedné za priestorovú orientáciu. V domácnostiach s viacerými mačkami hrajú tvárové feromóny signifikantnú úlohu pri vytváraní vzťahov medzi jednotlivými členmi skupiny. Keďže sú prísne špecifické pre danú skupinu, cudzinec je ľahko rozpoznaný.
Treťou dôležitou úlohou feromónov je vytvoriť pocit bezpečia a udomácnenia, teda zabezpečiť emocionálnu stabilizáciu. Preto sa mačka často vracia na takto označené miesta hľadajúc pritom pocit bezpečia a domova.
Ak je mačka v novom, pre ňu cudzom prostredí (nový byt, dovolenková chata), alebo v pôvodnom prostredí zmenenom prestavbou nábytku alebo rekonštrukciou, nemôže nájsť svoje feromónové značky. To na ňu pôsobí znepokojujúco a stresujúco. Následkom tohto stresu začne mačka na znak nepokoja a rozrušenia značkovať priestor močom a vertikálne škrabať.

Značkovanie močom
Tzv. urinárny spray – značkovanie močom – je jedným z najdôležitejších spôsobov značenia si teritória u mačkovitých šeliem. Bez ohľadu na to, či ide o samca, samicu alebo kastráta, všetky mačky môžu značkovať. Podľa odbornej literatúry, 10% vykastrovaných samcov a 5% sterilizovaných samíc značkuje močom.
Existujú dva rozličné typy značkovania močom založené na dobre definovaných príčinách tejto činnosti. Prvým je značkovanie súvisiace so sexuálnou aktivitou, ktoré je pozorované u všetkých samcov i samíc a často je sprevádzané zvukovými prejavmi. Je to typ značkovania, ktoré sa vykonaním kastrácie odstráni.
Druhým typom je značkovanie súvisiace s úzkosťou a strachom, ktoré je zapríčinené nejakou zmenou v teritóriu mačky. Často ide napríklad o príchod nového člena do domácnosti (človeka alebo zvieraťa), nový domov, nový nábytok, alebo dokonca len jeho premiestnenie.
Výskumom bolo zistené, že značkovanie močom v domácnostiach s viacerými mačkami môže byť spojené s agresiou, takže popri feromónterapii je v týchto prípadoch potrebná tiež terapia správania.

OBR. 1
Na základe presného opisu priebehu značkovania je ho možné jednoducho odlíšiť od normálneho, respektíve patologického močenia. Pri značkovaní močom si najskôr mačka vyberie konkrétnu vertikálnu plochu (napr. nábytok, stenu). Oňuchá objekt s mierne pootvorenými ústami, zaprie sa do podlahy a zostane nehybná na niekoľko sekúnd. Potom sa otočí zadkom k vertikálnemu povrchu s chvostom zdvihnutým dohora a vystriekne horizontálny prúd moču na povrch. Škvrny moču môžu byť viditeľné na vyčnievajúcich miestach alebo na plochách a rohoch stien vo výške asi 10 – 20 cm nad podlahou (nie na zemi). Objem takto vystrieknutého moču je značne menší v porovnaní s objemom vymočeným.
V niektorých prípadoch môže byť sťažená diferenciálna diagnostika pri odlíšení značkovania močom od niektorých typov porúch močenia, akými je napr. polakisuria (časté močenie) v dôsledku urolitiázy (močových kameňov). Preto je pre správne stanovenie diagnózy potrebná podrobná anamnéza. Z diferenciálne diagnostického hľadiska je potrebné spomenúť špinenie v dome, teda močenie mimo miesta na to určeného. Možnou príčinou tohto problému môže byť nekvalitná podstielka (predovšetkým jej čistota, dostupnosť, umiestnenie), ale aj poruchy správania zo strany mačky z dôvodu postihnutia CNS, porúch pohybového aparátu, atď. a tiež – tak ako v prípade skutočného značkovania močom – z dôvodu emocionálnej nerovnováhy mačky.

Vertikálne škriabanie
Mačka škriabe na vertikálne povrchy z rôznych príčin. Dva najdôležitejšie dôvody sú udržovanie si pazúrikov a spôsob komunikácie. Ak mačka škriabe len na jedno alebo dve špecifické miesta v dome, zvyčajne na diskrétnych miestach, znamená to, že si udržuje svoje pazúriky vo forme vhodnej pre lov, takže prakticky iba vykonáva „manikúru“.
Ak však je škriabanie rozsiahle, najmä okolo dverí, okien alebo na vyčnievajúcich predmetoch, toto môže byť signálom, že sa stalo niečo, čo mačku rozrušilo a je nepokojná. Výsledkom môžu byť početné škrabance, pachové a vizuálne značky v mieste pobytu mačky . Tieto signály jej zabezpečujú pocit istoty a bezpečia.

OBR.2

FELIWAY® elektrický diuzér s náplňou s obsahom 48 ml.

FELIWAY® je produkt obsahujúci syntetickú verziu F3 frakcie, ktorá dokonale napodobňuje účinok prirodzeného feromónu zodpovedného za emocionálnu stabilizáciu i priestorovú orientáciu a účinkuje proti značkovaniu močom mačiek. Účinná látka prípravku FELIWAY® je striktne druhovo špecifická, nemá žiadny účinok na iné druhy zvierat ani na ľudí, takže môže byť používaná bez pochýb v miestnosti obývanej ľuďmi a inými druhmi zvierat.

Od roku 1996, keď bol tento produkt uvedený na trh v iných krajinách, testovalo ho mnoho klinických lekárov a špecialistov na terapiu porúch správania zvierat, či je skutočne účinný a bezpečný. Výsledky mnohých štúdií potvrdili účinnosť prípravku na značkovanie močom rozsahu 74 – 97%. Účinnosť FELIWAY® znamená, že majitelia pozorovali úplnú absenciu značkovania močom alebo jeho výskyt v značne redukovanej miere, ktorá bola pre majiteľov akceptovateľná.
Domácnosť s viacerými mačkami prináša širokú škálu rôznych typov ich pováh, pre ktoré nie je jednoduché žiť spoločne, čo platí rovnako pre ich majiteľa. Nie je žiadnym prekvapením, keď za všetkými problémami je identifikovaný stres ako hlavná príčina: rôzne povahy, rozličné záujmy a občas aj prehustenie. Pomocou FELIWAY® boli dosiahnuté vynikajúce výsledky v kontrole značkovania močom, pri adaptácii s novým členom rodiny alebo v kontrole konfliktov záujmov v domácnosti s viacerými mačkami.

OBR.3

FELIWAY® bol takisto hodnotený ako účinný v pokusoch s mačkami po chirurgickom ošetrení, umiestnenými v klietkach a vystavenými jeho účinku. Mačka trávi značne viac času olizovaním sa, má záujem o krmivo a v konečnom dôsledku aj viac žerie. Tým sa výrazne skrátil čas potrebný na rekonvalscenciu, či už v domácom prostredí alebo v nemocnici.
Nedávno bolo u mačiek definované nové ochorenie s názvom felínna intersticiálna cystitída – FIC. Zlepšenie a vytvorenie pre mačku priateľského a bezpečného prostredia, v ktorom žije a podstupuje rekonvalescenciu z ochorenia môže úspešne dopĺňať terapiu chronického pacienta. Aj tu môže FELIWAY® výrazne napomôcť, hoci stále sú potrebné ďalšie exaktné štúdie.
Dostupné údaje potvrdzujú, že FELIWAY® Spray aplikovaný na miesta vertikálneho škriabania je účinnejší ako elektrický difuzér. Podľa našich plánov, FELIWAY® Spray bude uvedený na slovenský a český trh v prvej polovici roku 2007.
OBR.4

Záverom môžeme zhrnúť, že FELIWAY® je bezpečný a účinný spôsob ako prinavrátiť prirodzenú rovnováhu mačky v situáciách, keď je emocionálne nestabilná, čo sa prejavuje značkovaním močom, vertikálnym škriabaním, stratou chuti do jedla alebo zníženým záujmom o hru. Všetko čo potrebujete urobiť je vložiť elektrický difuzér do zásuvky, presne tak ako osviežovač vzduchu alebo repelent.

Literatúra u autorov

Z technických podkladov CEVA a dostupnej literatúry spracovali
MVDr. Ivana Opatová,
MVDr. Milan Štefkovič, PhD.,
CEVA Animal Health Slovakia

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down