28.12.2021 | 05:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Fenotypové rezistence izolátů rodu Enterococcus v chovech kuřat v České republice v letech 2020 a 2021

Nedbalcová K., Matiašovicová K., Zouharová M. Fenotypové rezistence izolátů rodu Enterococcus v chovech kuřat v České republice v letech 2020 a 2021. Phenotypic resistances of the isolates of Enterococcus species in chicken farms in the Czech Republic between 2020 and 2021. Veterinářství 2021;71(12):716-719.

SOUHRN
Enterokoky jsou považovány za důležité podmíněné patogeny, způsobující onemocnění lidí i zvířat. U drůbeže se enterokoky podílejí na úhynech jednodenních kuřat, u dospělé drůbeže mohou způsobovat bakterémii, plicní hypertenzi, amyloidní artropatii, encefalomalácii a další neurologické poruchy. Citlivosti/rezistence k antibiotikům byly stanoveny u 42 izolátů Enterococcus faecalis a 13 izolátů Enterococcus faecium z dvanácti chovů drůbeže v České republice. Nejvíce citlivých izolátů E. faecalis i E. faecium bylo k penicilinovým antibiotikům (penicilin, amoxicilin, kombinace amoxicilinu s kyselinou klavulanovou), k florfenikolu a k trimethoprimu se sulfamethoxazolem. Všechny vyšetřované izoláty E. faecalis byly citlivé k florfenikolu a všechny izoláty E. faecium byly citlivé k penicilinovým antibiotikům a k trimethoprimu se sulfamethoxazolem. Nejvíce rezistentních izolátů bylo zjištěno u E. faecalis i E. faecium k tetracyklinu a celkový počet rezistentních a intermediárních izolátů byl vysoký u erythromycinu a enrofloxacinu.

SUMMARY
Enterococci are considered as important opportunistic pathogens causing disease in humans and animals. In poultry, enterococci are involved in the deaths of day-old chicks, causing bacteremia, pulmonary hypertension, amyloid arthropathy, encephalomalacia and other neurological disorders. Antibiotic susceptibility/resistances were determined in 42 isolates of Enterococcus faecalis and 13 isolates of Enterococcus faecium from poultry in the Czech Republic. The most susceptible isolates of both E. faecalis and E. faecium were to penicillins (penicillin, amoxicillin, combination of amoxicillin with clavulanic acid), to florfenicol and to trimethoprim with sulfamethoxazole. All E. faecalis isolates examined were susceptible to florfenicol and all E. faecium isolates were susceptible to penicillins and to trimethoprim with sulfamethoxazole. The most resistant isolates were found in E. faecalis and E. faecium to tetracycline and the total amount of resistant and intermediate isolates was high for erythromycin and enrofloxacin.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down