11.04.2024 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Fibroadenómy mliečnej žľazy u drobných cicavcov

Kasalová L., Pouzar Pokrupová K., Černochová H. Fibroadenómy mliečnej žľazy u drobných cicavcov.Fibroadenomas of the mammary gland in small mammals. Veterinární klinika 2024;21(2):52-55.

SÚHRN

S výskytom nádorov na mliečnej žľaze sa najčastejšie stretáváme u potkana domáceho. Histologicky ide hlavne o benígne fibroadenómy. Tieto útvary bývajú na rozdiel od adenokarcinómov dobre ohraničené, neprirastajú k podkožiu a spravidla sú vyživované len jednou hlavnou cievou. Terapiou voľby preto býva chirurgické odstránenie nádoru predtým, než dojde k ďalším komplikáciám spojených s jeho rýchlym rastom. Preventívna terapia zahŕňa kastráciu do 5 až 7 mesiaca veku a správnu výživu jedinca. U ostatních drobných cicavcov sa s fibroadenómom na mliečnej žľaze stretávame vzácne, najčastejšie je výskyt popísaný u morčaťa domáceho.*

SUMMARY
The occurrence of tumors of the mammary gland is mostly encountered in the rat. Histologically, these are mainly benign fibroadenomas. Unlike adenocarcinomas, these formations tend to be well distinguished, they do not adhere to the subcutaneous tissue, and are usually supplied by only one main vessel. The therapy of choice is therefore surgical removal of the tumor before the occurrence of further complications, associated with its rapid growth. Prevention includes sterilisation before 5-7 months of age, and proper nutrition of the individual. In other small mammals, fibroadenoma of
the mammary gland is rarely encountered, usually seen in guinea pigs.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down