29.06.2012 | 01:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Fibrosarkom u kočky vzniklý v místě mikročipu

Implantace mikročipů je považována za bezpečný, relativně bezbolestný a trvalý způsob identifikace zvířat. V minulosti již bylo aplikováno miliony mikročipů, ale vznik tumoru v místě implantace je vzácný.

Kastrovaný kocour plemene kočka domácí krátkosrstá byl ve věku 9 let vyšetřován kvůli tuhé podkožní mase o velikosti 1,5x2 cm na levé straně krku. Podle anamnestických údajů byl kocour pravidelně každoročně očkován proti kaliciviru, herpesviru, parvoviru a vzteklině. Podle majitele se boule objevila přibližně 2 měsíce před návštěvou a vyšetření u veterináře vyhledal kvůli rychlému růstu útvaru. Klinické vyšetření, rentgenologické vyšetření hrudníku, hematologické a biochemické vyšetření krve neodhalily žádné abnormality. Masa byla excidována s okraji 2 cm (do stran i do hloubky). Tkáň byla fixována 10% formalínem. Pod solidní masou byl během vyšetření nalezen mikročip. Ve tkáni byly zjištěny málo diferencované neoplastické vřetenovité buňky obklopující centrální oblast nekrózy s kavitami a purulentním obsahem. Vřetenovité buňky uspořádané v nepravidelných shlucích vykazovaly pleomorfní protáhlá jádra, mnohočetná jadérka a hojnou amfofilní cytoplasmu. Mitotický index byl vysoký (3-4 na zorné pole při velkém zvětšení) s neobvyklými mitotickými figurami. Ve tkáni byly zjištěny četné histiocytární buňky, sporadicky mnohojaderné buňky. Dalším nálezem byla silná lymfoidní infiltrace přítomná na periferii neoplastických změn, často organizovaná ve shlucích. V chirurgických okrajích nebyly zjištěny nádorové buňky. Neoplatické buňky vykazovaly silnou expresi vimentinu, periferní buňky byla pozitivní také pro hladkosvalový aktin. Tyto nálezy jsou typické pro myofibroblastickou diferenciaci. Na základě těchto výsledků byla vyslovena diagnóza fibrosarkom s typickými vlastnostmi postinjekčního sarkomu koček. Majitel odmítl postoperační radioterapii. Kocour se po operaci zotavil bez obtíží, během 11 měsíců po zákroku se tumor znovu neobjevil.
Podle anamnestických údajů byl kocour označen mikročipem typu Indexel (Merial) 4 roky před tím, než se objevila masa. Tento typ mikročipu je vybaven antimigrační čepičkou, která je umístěna v přední části čipu a zabraňuje pohybu mikročipu po implantaci. Dochází totiž k obalení mikročipu fibrózní tkání. Hlavní složkami antimigrační čepičky jsou křemík, sodík, vápník, draslík, hořčík, železo a hliník. U tohoto pacienta byla veškerá vakcinace prováděna do svaloviny pánevních končetin, takže vliv vakcinace na rozvoj neoplastických změn může být vyloučen.
Implantace mikročipů je považována za bezpečný, relativně bezbolestný a trvalý způsob identifikace zvířat. V minulosti již bylo aplikováno miliony mikročipů, ale vznik tumoru v místě implantace je vzácný. Byl popsán jeden případ fibrosarkomu v místě mikročipu, ale v tomto případě nešlo odlišit vliv vakcinace, která byla aplikována do stejného místa. U ZOO netopýra byl popsán leiomyosarkom v místě čipu, u malých ZOO zvířat a laboratorních hlodavců pak dva případy sarkomů v místě aplikace.
Implantovaný čip by měl vést k co nejmenší reakci okolní tkáně, protože zánětlivé buňky mohou produkovat a vylučovat proteolytické enzymy. Pokud dochází k permanentní iritaci a následnému chronickému zánětu, je pravděpodobné, že proteolytické enzymy kontinuálně uvolňované povedou ke kolagenolýze a následné rekonstrukci a snížené stabilitě tkáně. I když údaje o vedlejších reakcích implantace mikročipu jsou poměrně omezené, doporučuje se provádět vakcinace mimo místo čipu tak, aby nedošlo ke změnám mikroprostředí, které by mohly zvýšit riziko vzniku sarkomů a zároveň mohly pomoci objasnit etiologii vzniku tumorů.
Carminato A, Vascellari M, Marchioro W, Melchiotti E, Mutinelli F. Microchip-associated fibrosarcoma in a cat. Vet Dermatol 2011;22:565-569.
Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková, Ph.D.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down